Comentariu

...

Tema poeziei

Pentru a putea identifica corect tema unui text literar trebuie făcută o lectură atentă a textului, apoi se va încerca încadrarea într-o anumită perioada de timp, făcându-se legătura cu evenimentele ce au avut loc în acea perioadă.

Exemplu

Poezia dezvoltă două teme foarte cunoscute în literatura română: trecerea timpului și zbuciumul interior al mării asociat cu neliniștea interioară a sufletului omenesc. Eul liric s…

...

Interpretarea versurilor

În interpretarea versurilor se va ține cont de structura textului, se vor identifica simbolurile centrale și se va prezenta viziunea despre lume a poetului. Este important să se țină cont de tema textului, de tablourile lirice semnificative și să se prezinte câteva figuri de stil.

Exemplu

La începutul textului eul liric se asemănă cu marea neliniștită și conștientizează că nu poate evada fiind „Închis din patru părți de timpul,/Din care nu e de ieșit”. Tabloul este continuat cu exprimarea nemulțumirilor interioare ale eului liric lăsând să iasă la iveală luptele interioare pe car…

...

Apartenența la curentul literar

Tema, motivele literare, tablourile lirice, simbolurile ce apar într-un text literar, precum și perioada istorică în care acesta a fost scris, ajută la încadrarea operei într-un anumit curent literar.

Exemplu

La începuturile sale, Virgil Carianopol s-a raportat la suprarealism, apoi a adoptat o poezie tărăgănată cu influențe creștine, dar trebuie să menționăm că este autorul a 25 de volume de versu…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in