Pedosfera

Pedosfera reprezintă învelișul terestru discontinuu, constituit din totalitatea solurilor de pe Pământ.

Solul reprezintă stratul subțire de la suprafața scoarței terestre, fiind format în urma alterării rocilor aflate sub acțiunea agenților hidrologici, climatici și biologici, dar și a acumulării de materie organică. Plantele își înfig rădăcinile din sol, de unde își iau sărurile minerale și apa. 

Solul este diferit de rocile pe care se formează, ceea ce-i conferă o calitatea nouă, și anume cea de strat complex, fertil, activ din punct de vedere biologic, având capacitatea de a înmagazina aer și apă.

Știința care studiază formarea, evoluția și clasificarea solurilor se numește pedologie. Datorită calității productive a solului sunt dezvoltate agricultura, silvicultura, industria lemnului și industria lemnului, ramuri esențiale în mersul societății umane.

Factorii pedogenetici

Solul este format după ce evoluează în timp o parte subțire de la suprafața scoarței terestre aflată sub acțiunea factorilor pedogenetici (precum substratul geologic, clima, relieful, activitatea biologică și timpul).

Substratul geologic este caracterizat de diferitele tipuri de roci, care influențează formarea solurilor. 

Solurile se formează pe scoarța subțire de alterare de la suprafața rocilor, ce au rezultat prin procese de alterare și dezagregare. La aceste procese un rol important o au și viețuitoarele.

Relieful este suportul pe care se formează solurile și influențează dezvoltarea lor, diferit pe principalele trepte altitudinale (munte, deal, câmpie). În zona montană etajarea solurilor corespunde cu cea a climei și a vegetației. 

Pe versanți, în același timp cu procesele pedogenetice au loc și cele de eroziune și de transport, care conduc la acumularea mai multor particule de sol la bază. În unele condiții, procesul de eroziune poate fi mai accentuat decât cel de formare a solului (prin urmare, solul este îndepărtat, ajungându-se la erodarea rocii din bază. La câmpie, prezența umidității mai accentuate în crovuri au determinat formarea anumitor soluri diferite de cele aflate pe suprafețele alăturate.

Factorii climatici influențează în mod direct procesele fizice, c...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in