Comentariu

Introducere

Introducerea comentariului poeziei „În grădina Ghetsemani” este cartea de vizită a lucrării tale, prin urmare, e esențial să fie structurată clar, cu idei bine definite. Aceasta trebuie să cuprindă informațiile cele mai importante despre operă. Trebuie să menționezi în ce perioadă a fost publicată, dar și să o încadrezi într-u…

...

Tema

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume a autorului, acestea din urmă influențând într-o mare măsură construcția operei. Totodată, este important ca aceste două aspecte să fie precizate, pentru că ele concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică poeziilor tradiționaliste.

Exemplu

Tema poeziei este una biblică, ea fiind reprezentată de suferința și moartea lui Iisus. Aceasta reflectă viziunea tradiționalistă a poetului, care este redată atât prin folosirea simbolurilor, organizarea …

...

Comentariu pe scurt

Comentariul poemului te va ajuta să delimitezi și să înțelegi cum au fost construite secvențele lirice ale poemului. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând strofele din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația, personificarea etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Voiculescu.

Exemplu

Poemul este structurat în două secvențe lirice, ce reflectă tema suferinței și cea a conflictului dintre natura umană și cea divină ale lui Iisus. Prima secvență lirică este formată din primele trei catrene, iar cea de-a doua, din ultimul catren. Prin faptul că eul liric lipsește, opera se încadrează în lirismul obiectiv, a…

...

Figuri de stil

Cu ajutorul procedeelor artistice folosite de autor în poezia „În grădina Ghetsemani”, vom identifica mai ușor sentimentele și gândurile eului liric. Este important să precizezi faptul că poemul tradiționalist se încadrează în tiparul poeziilor tradiționale atât prin construcție, cât și prin figurile de stil utilizate de către autor. Cu alte cuvinte, poezia este un text expresiv datorită podoabelor stilistice și a cuvintelor folosite cu sens figurat. Stările interioare ale …

...

Motive literare

Dacă în introducere este esențial să numești perioada culturală căreia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiezi amprenta tradiționalismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens. Temele și motivele sunt cele care captează esența operei și care transmit cititorului ideile autorului. În acest caz este important să precizezi că atât temele, cât și motivele, sunt de inspirație religioasă și reflectă viziunea trad…

...

Tradiționalism

Eseul tău despre „În grădina Ghetsemani” trebuie să dezvolte conceptele specifice curentului tradiționalist. Este important să dai câteva detalii despre perioada în care s-a manifestat acest curent (tradiționalismul) în rândul poeților români, să identifici și să explici care sunt elementele tipice acestuia. Încadrând poezia „În grădina Ghetsemani” la tradiționalism dai dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea poetului.

Exemplu

Tradiționalismul este un curent literar apărut în perioada interbelică, ale cărui principale trăsături au vizat …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in