Comentariu

...

Tema poeziei

Atunci când avem de identificat tema unei poezii trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume a autorului. Un indiciu prețios ne este oferit de perioada istorică în care a fost scrisă opera, astfel putând încadra textul într-un curent literar. Se cunoaște faptul că fiecare autor se încadrează într-un anumit curent literar, temele și motivele abordate în opera sa fiind specifice curentului la care se raportează. De aceea este foarte important să ne informăm despre fiecare text pe care îl abordăm.

Exemplu

„Ruinurile Târgoviștii” este o poezie scrisă sub influența scriitorului Volney și în care se exprimă admirația față de faptele istorice pentru valoar…

...

Interpretarea versurilor

O dovadă clară a înțelegerii unui text literar este interpretarea versurilor, iar pentru a realiza corect acest lucru trebuie să se țină cont de structura textului, de simbolurile centrale în jurul cărora se construiește universul poetic și de tema textului. Tot aici se vor da exemple de figuri de stil, se vor preciza cele mai importante aspecte ce țin de particularitățile fiecărui text.

Exemplu

Textul începe cu două exclamații „O, ziduri întristate! O, monument slăvit!” prin intermediul cărora se face introducerea cititorului în atmosfera lirică. Întreg poe…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Fiecare autor este unic, iar textele scrise se diferențiază prin limbajul folosit, tema, motive, elemente ce dau o notă de originalitate. Atunci când analizăm caracteristicile limbajului poetic ne vom referi la figuri de stil, imagini artistice, procedee ce fac unic fiecare text.

Exemplu

Admirator al vestigiilor istorice, Vasile Cârlova transmite admirație față de evenimentele istorice. Poezia îmbină liricul cu epic, limbajul artistic folosit este presărat cu figuri de stil ș…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in