Fișă de lectură

Titlul operei literare: „Miorița”

Autorul: necunoscut

Date importante despre operă: „Miorița” este considerată a fi o operă emblematică pentru spiritul poporului român. Culeasă de Alecu Russo de la nişte păstori din munţii Vrancei, balada a fost publicată într-o culegere intitulată „Poezii poporale. Balade. (Cântece bătrâneşti)”, reunite şi îndreptate de Vasile Alecsandri. Antologia a fost publicată în anul 1852.

Genul literar: Genul epic

Specia: baladă

Moduri de expunere: dialogul (predominant), narațiunea

Tip de baladă: baladă populară

Tema operei: „Miorița” înfățișează mitul popular mioritic, referitor la concepția asupra morții. Aceasta este văzută ca o realitate acceptată asemeni unui eveniment firesc ce încheie existența umană. Această idee face ca balada populară „Mioriţa” să fie considerată și un poem filosofic.

Rezumat pe scurt: Balada se deschide cu descrierea cadrului natural în care urmează să…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in