Comentariu

Cu ajutorul acestei pagini vei afla care sunt principalele argumente pe care le poți menționa pentru a demonstra apartenența la pașoptism a operei Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri, dar și faptul că este un pastel. În plus, tot aici găsești pașii pentru scrierea unui comentariu de nota …

...

...

Tema poeziei

Pentru a identifica temele poeziei „Sfârșit de toamnă”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând cele patru secvențe lirice vei observa faptul că poemul are la bază o serie de elemente ale naturii cosmice și terestre.

Tema naturii este pusă în lumină de viziunea pașoptistă a lui Alecsandri, acesta din urmă respectând recomandările lui Kogălniceanu, mentorul generației pașoptiste, cu privire la alegerea surselor de inspirație. La aceasta se adaugă tema timpului ireversibil, de sorginte romantică, pașoptismul orientând literatura înspre romantism.

De asemenea, este important să precizezi faptul că viziunea lui Alecsandri despre lume se află într-o strânsă legătură cu idealul național din perioada pașoptistă, creația literară oglindind dorința realizării unei uniri literare, înaintea celei teritoriale. Prin urmare, temele poeziei „Sfârșit de toamnă” nu sunt decât o prelungire a viziunii pașoptiste.

Exem…

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Sfârșit de toamnă” anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor acesteia. Concordanța dintre titlul poeziei și mat…

...

Eul liric

În ceea ce privește prezența mărcilor lexico-gramaticale în poezia „Sfârșit de toamnă”, acestea arată implicarea eului liric și exprimarea directă a sentimentelor de tristețe față de schimbările din natură. Așadar, lirismul subiectiv în poezia lui Alecsandri este dovedit prin folosirea formelor pronominale la persoana I, numărul plural. Prezentându-le, demonstr…

...

Elementele de versificație

Analizând elementele de versificație, te vei referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „Sfârșit de toamnă”. Astfel, vei observa faptul că sunt respectate regulile prozodiei tradiționale, Alecsandri preferând muzicalitatea obținută prin metode clasice.

De asemenea, această amprentă clasicistă dovedește apartenența poeziei la pașoptism, perioadă culturală care se caracterizează prin coexistența mai multor curente în cadrul aceleiași opere.

Exemplu

Din punct de vedere compozițional, pastelul lui Alecsandri are o structură echilibrată, fapt care evidențiază formația clasicistă a poetu…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in