Comentariu

Cu ajutorul acestei pagini vei afla care sunt principalele argumente pe care le poți menționa pentru a demonstra apartenența la pașoptism a operei Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri, dar și faptul că este un pastel. În plus, tot aici găsești pașii pentru scrierea unui comentariu de nota …

...

...

Tema poeziei

Pentru a identifica temele poeziei „Sfârṣit de toamnă”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar şi viziunea despre lume şi viaţă a poetului. Analizând cele patru secvenţe lirice vei observa faptul că poemul are la bază o serie de elemente ale naturii cosmice ṣi terestre.

Tema naturii este pusă în lumină de viziunea paṣoptistă a lui Alecsandri, acesta din urmă respectând recomandările lui Kogălniceanu, mentorul generaţiei paṣoptiste, cu privire la alegerea surselor de inspiraţie. La aceasta se adaugă tema timpului irevesibil, de sorginte romantică, paṣoptismul orientând literatura înspre romantism.

De asemenea, este important să precizezi faptul că viziunea lui Alecsandri despre lume se află într-o strânsă legătură cu idealul naţional din perioada paṣoptistă, creaţia literară oglindind dorinţa realizării unei uniri literare, înaintea celei teritoriale. Prin urmare, temele poeziei „Sfârṣit de toamnă” nu sunt decât o prelungire a viziunii paṣoptiste.

Exemp…

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul „Sfârṣit de toamnă” anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificaţiilor acesteia. Concordanţa dintre titlul poeziei şi mat…

...

Eul liric

În ceea ce priveşte prezenţa mărcilor lexico-gramaticale în poezia „Sfârṣit de toamnă”, acestea arată implicarea eului liric şi exprimarea directă a sentimentelor de tristeţe faţă de schimbările din natură. Aşadar, lirismul subiectiv în poezia lui Alecsandri este dovedit prin folosirea formelor pronominale la persoana I, numărul plural. Prezentându-le, demonstr…

...

Elementele de versificație

Analizând elementele de versificaţie, te vei referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „Sfârṣit de toamnă”. Astfel, vei observa faptul că sunt respectate regulile prozodiei tradiţionale, Alecsandri preferând muzicalitatea obţinută prin metode clasice.

De asemenea, această amprentă clasicistă dovedeṣte apartenenţa poeziei la paṣoptism, perioadă culturală care se caracterizează prin coexistenţa mai multor curente în cadrul aceleiaṣi opere.

Exemplu

Din punct de vedere compoziţional, pastelul lui Alecsandri are o structură echilibrată, fapt care evidenţiază formaţia clasicistă a poetu…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in