Comentariu

...

Tema poeziei

Pentru identificarea temei poeziei „Pe coastele Calabrei”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera specifică textului, precum și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând cele patru secvențe lirice, vei observa faptul că poemul are la bază o serie de elemente ale naturii, care aparțin atât planului terestru, cât și celui cosmic, și pe care eul liric le descrie cu admirație. Aceste elemente corespund, de regulă, unor stări sufletești specifice, care constituie, adeseori, tema operei din care fac parte (fie prin însăși natura lor, fie prin contextul în care sunt prezentate).

Tema naturii este pusă în lumină de viziunea pașoptistă a lui Alecsandri, scriitorul respectând recomandările lui Kogălniceanu, mentorul generației pașoptiste, cu privire la alegerea surselor de inspirație. …

...

Comentariu pe strofe

În realizarea comentariului pe strofe al poeziei „Pe coastele Calabrei”, trebuie să ai în vedere atât structura textului, cât și elemente-cheie, precum: figuri de stil și imagini artistice, elemente de prozodie sau motive literare. Nu uita să evidențiezi întotdeauna relațiile existente între mijloacele artistice și ideea poetică!

Exemplu

Poezia „Pe coastele Calabrei”, de Vasile Alecsandri, cuprinde patru strofe a câte patru versuri fiecare. Prima strofă debutează cu imaginea vaporului trecând pe mare, în apropierea coastelor Calabrei („Pe coastele Calabrei vaporu-naintează”), fiind vorba despre o imagine motorie. În continuare, poetul cr…

...

Apartenența la pastel

În realizarea unui eseu despre „Pe coastele Calabrei” este important să menționezi faptul că textul poetic aparține genului liric, încadrându-se în specia pastelului.

Astfel, trebuie să te raportezi la trăsături care pot justifica această încadrare, cum ar fi: transmiterea directă a sentimentelor eului liric față de peisajul descris, utilizarea limbajului artistic și a descrierii, abordarea și valorificarea temei naturii etc. Argumentele vor fi însoțite de exemple din poezia analizată.

Exemplu

Pastelul este o specie a genului liric în care se descrie un colț din natură, eul liric contemplând un peisaj față de care își exprimă anumite gânduri și sentimente. Termenul de „pastel” provine din domeniul picturii și a fost preluat de …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in