Interpretarea versurilor

Poezia „Odă ostaşilor români”, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în jurul datei de 28 noiembrie 1877, când a avut loc capitularea Plevnei. Opera a fost publicată pentru prima dată în revista „Convorbiri literare”, în data de 1 ianuarie 1878 și exprimă sentimentele de admirație ale poetului pentru eroii neamului românesc, luptători pentru obținerea independenței naționale.

Titlul operei denumește specia literară căreia aceasta îi aparține, precum și cui îi este ea dedicată. Astfel, poezia aparține speciei odei, care este definită drept operă lirică organizată în strofe cu aceeași formă și aceeași structură metrică, în cadrul căreia se exprimă elogiul sau admirația față de persoane, fapte eroice sau idealuri. „Odă ostașilor români” cuprinde sentimentele admirative ale eului liric față de faptele de vitejie ale eroilor care au luptat în Războiul de Independență.

Tema poeziei este reprezentată de lupta pentru independența națională, ideea fiind aceea cum că împlinirea unui ideal se realizează numai prin sacrificiu și dedicare absolută scopului final. Acestei teme i se adaugă prețuirea pe care eul liric o arată față de vitejia celor care au participat la luptele pentru obținerea independenței României, în anul 1877. Prin sacrificiul lor, aceștia au reușit să elibereze țara de sub dominația turcească.

Poezia este structurată în opt strofe, fiecare dintre ele fiind formată din șase versuri. Astfel, prima strofă se deschide cu o adresare directă a eului liric ostașilor români care au participat la luptele Războiului de Independență („Juni ostaşi ai ţării mele, însemnaţi cu stea în frunte!/ Dra…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in