Lock

Comentariu

Lock

Explicațiile de pe această pagină te vor ajuta să scrii un comentariu complex al pastelului Mezul iernii de Vasile Alecsandr…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului trebuie să menționezi perioada culturală în care este încadrată opera lui Vasile Alecsandri. Această precizare este esențială deoarece pașoptismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului. Prin urmare, dacă analizăm poezia „Mezul iernii”, observăm că toate elementele compoziționale (tema, limbajul artistic, secvențele poetice etc.) reflectă orientarea pașoptistă a lui Alecsandri. De asemenea, este important să precizăm faptul că Alecsandri a pus bazele unei specii literare noi, pastelul, poezia analizată aparținând acestei specii.

Exemplu

Perioada pașoptistă (1830-1860) este una dintre etapele fundamentale ale literaturii române, aceasta caracterizându-se printr-o mare efervescență culturală și prin promovarea specificului național. Pașoptismul se manifestă în preajma Revoluției de la 1848, fiind strâns legat de ideea emancipă…

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Mezul iernii”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând cele patru secvențe lirice vei observa faptul că poemul are la bază o serie de elemente ale naturii cosmice și terestre. Tema naturii este pusă în lumină de viziunea pașoptistă a lui Alecsandri, acesta din urmă respectând recomandările lui Kogălniceanu, mentorul generației pașoptiste, cu privire la alegerea surselor de inspirație.

De asemenea, este important să precizezi faptul că viziunea lui Alecsandri despre…

...

Explicarea titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Mezul iernii” anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor ace…

...

Explicarea strofelor

Secvențele lirice ale poeziei lui Alecsandri sunt reprezentate de cele patru catrene ale acesteia. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând cele patru strofe din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Alecsandri.

Simbolul este un alt procedeu artistic prezent în textul poetic, acesta presupunând utilizarea numelui unui obiect concret pentru a ascunde o idee abstractă (în poezie, imag…

...

Pașoptism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei lui Alecsandri vei observa faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia pașoptismului. Dacă în introducere este esențial să numești perioada culturală căreia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiezi amprenta pașoptismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Viziunea despre lume, tema naturii, echilibrul compozițional sunt elemente care evidențiază trăsăturile esențiale ale literaturii pașoptiste. Mai mult, recomandările lui Kogălniceanu sunt respectate cu strictețe, acest lucru fiind vizibil la nivelul operei …

...

Apartenența la genul liric

Pentru a demonstra apartenența textului la genul liric trebuie să ai în vedere trăsăturile specifice acestui gen literar, apoi, e necesar să justifici faptul că acestea se regăsesc și în pastelul „Mezul iernii”. Transmiterea în mod direct a sentimentelor, utilizarea limbajului artistic și a…

...

Figuri de stil

În operele lirice, trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații ale termenilor utilizați cu sens conotativ. Prin aceste asocieri de cuvinte se creează figuri …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in