Figuri de stil

Poezia „Malul Siretului”, de Vasile Alecsandri, este un pastel care descrie succesiunea anotimpurilor într-un cadru natural românesc, împodobit de coline și câmpii, însuflețite de prezența oamenilor. Opera face parte din ciclul de Pasteluri, publicate între anii 1868 și 1869, în revista „Convorbiri literare”. „Malul Siretului” a fost publicată în data de 1 mai 1869.

Titlul poeziei denumește locul care a constituit principala sursă de inspirație pentru Alecsandri în procesul scrierii operei de față. Este vorba despre malul râului Siret, care curge în apropierea moșiei de la Mircești, un loc cu o semnificație deosebită pentru Alecsandri. Semnificația titlului poeziei este esențială pentru înscrierea acesteia în categoria pastelului.

Opera este formată din patru strofe a câte patru versuri fiecare. De-a lungul celor patru strofe se remarcă admirația eului liric pentru natura care îl îndeamnă la contemplare. Acesta descrie peisajul unei dimineți de vară, când jocul luminii și mișcările apei îi stimulează inspirația creatoare. Sentimentele eului liric sunt exprimate în mod direct, prin intermediul imaginilor artistice și al figurilor de stil.

Astfel, poezia se deschide cu momentul de început al dimineții, când ziua se îmbină...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in