Apartenența la pașoptism

Perioada paṣoptistă (1830-1860) este una dintre etapele fundamentale ale literaturii române, aceasta caracterizându-se printr-o mare efervescenţă culturală ṣi prin promovarea specificului naţional. Paṣoptismul se manifestă în preajma Revoluţiei de la 1848, fiind strâns legat de ideea emancipării ṣi de afirmarea conṣtiinţei naţionale. Printre scriitorii care fac parte din generaţia paṣoptistă se numără ṣi Vasile Alecsandri, opera acestuia oglindind principiile specifice acestei perioade culturale. Relevant în acest sens este poemul „Malul Siretului”, acesta făcând parte din volumul intitulat sugestiv „Pasteluri”.

Încă de la început trebuie menţionat faptul că, deṣi e publicat mai târziu, în perioada junimistă, pastelul „Malul Siretului”, alături de celelalte poeme din volum, ilustrează trăsăturile paṣoptismului ṣi respectă recomandările lui Mihail Kogălniceanu. Această perioadă culturală are la bază activitatea revistei „Dacia literară”, al cărei prim număr este publicat în 1940 de Mihail Kogălniceanu, îndrumătorul generaţiei paṣoptiste. Fidel recomandărilor paṣoptiṣtilor, Alecsandri pune creaţia în slujba idealurilor naţionale ale românilor, dorind cu ardoare Unirea Principatelor. El susţine unirea în domeniul literar, cu alte cuvinte, crearea unei literaturi naţionale, aceeaṣi pentru toţi românii, indiferent de graniţe.

Viziunea despre lume a lui Alecsandri este modelată de principiile paṣoptiste, ea fiind extrem de vizibilă la nivelul operei. Mentorul paṣoptiṣtilor, Kogălniceanu, publică în „Dacia literară” articolul-program „Introducţie” ṣi sfătuieṣte scriitorii să pună bazele unei literaturi originale, care să promoveze specificul naţional, lăsând deoparte traducerile ṣi imitaţiile literare. În acest sens, Kogălniceanu ridică natura la un rang superior, ea devenind una dintre temele esenţiale ale scriitorilor paṣoptiṣti, alături de istorie ṣi folclor....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in