Comentariu

Vei putea face o interpretate complexă a poeziei Imn lui Ștefan cel Mare cu ajutorul informațiilor pe care le găsești pe această pagin…

...

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Imn lui Ștefan cel Mare” este important să menționezi specia literară căreia îi aparține. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale privind tema/temele poeziei, precum și data publicării. De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

„Imn lui Ștefan cel Mare” este o poezie scrisă în scop comemorativ, cu ocazia sărbătoriri…

...

Semnificaţia titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Imn lui Ștefan cel Mare”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia. Fiecare cuvânt ce formează titlul nuvelei e…

...

Tema 

O analiză corectă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema principală reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Imn lui Ștefan cel Mare”, avem de-…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să agrumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia are o structură simetrică și se împarte în cinci strofe a câte opt versuri fiecare. În prima strofă, cititorul se familiarizea…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Alecsandri în versurile poeziei „Imn lui Ștefan cel Mare” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Astfel, poezia de față este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului poetic. 

E…

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâi singular, verbe la persoana …

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmul.

Exemplu

Poezia „Imn lui Ștefan cel mare” este structurată…

...

Concluzie

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Imn lui Ștefan cel Mare” poți apela fie la o opinie a unui critic literar, fie la reluarea unor idei-cheie pentru a rezuma principalele obs…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in