Comentariu literar

Introducere

Ține cont de introducere atunci când scrii un eseu, indiferent de tema pe care trebuie să o abordezi. Dacă primul paragraf nu este clar, concis și nu conține informațiile generale despre operă, riști să pierzi atenția profesorului corector, dar și să obții un punctaj mai mic. Din punctul nostru de vedere, o introducere corectă conține informații despre curentul literar în care se încadrează opera și specia literară, anul în care a fost publicată opera, numele autorului și câteva detalii despre acesta.

Având o introducere bine realizată vei atrage atenția profesorului corector încă de la începutul lucrării, iar astfel îți vei crește șansele de a obține punctajul maxim.

Exemplu

Poemul „Dan, căpitan de plai” a fost scris de Vasile Alecsandri și publicat în revi…

...

Tema 

Eseul trebuie să conțină informații referitoare la tema operei, aceasta influențând într-o mare măsură construcția subiectului și a personajelor. Totodată, este important să menționezi tema operei, pentru că ea concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului.

Exemplu

Tema pe care o aborde…

...

Semnificația titlului 

Eseul tău trebuie să conțină și informații referitoare la titlul operei, acesta anticipând conţinutul textului narativ. În cazul acestei opere, titlul este unul sugestiv, ce po…

...

Rezumat pe scurt

Rezumatul operei „Dan, căpitan de plai” trebuie să cuprindă momentele importante ale acțiunii. Eseul trebuie să conțină informațiile necesare pentru prezentarea evoluției acțiunii și a personajelor. 

Exemplu

Poemul este împărțit în șapte capitole. În primul capitol este prezentat personajul principal, Dan, ca fiind un bătrân ce trăiește singuratic, pe un munte, în perfectă comuniune cu natura. Deși acum este un pustnic, el ascunde un trecut glorios, în care a luptat de nenumărate ori pentru țară. 

În cel de-al doilea capitol cititorul află că Dan trăiește în armonie cu natura,  având chiar abilitatea de a înțelege limbajul plantelor, al arborilor și al animalelor. Într-o noapte, el află de la doi stejari că țara este în pericol, deoarece au năvălit tătarii și decide că este datori…

...

Personaje

Caracterizarea lui Dan, personajul principal, trebuie să aibă în vedere statutul pe care îl are în cadrul operei, trăsăturile care reies din acțiunile pe care acesta le întreprinde, dar și trăsăturile ce ies la iveală din relația cu alte personaje. Eroul Dan este descris de către autor atât prin caracterizare directă, cât și prin caracterizare indirectă.

Exemplu

Autorul îi conturează lui Dan atât portretul fizic, cât și cel moral, prin intermediul caracterizării directe și indirecte. Personajul evoluează treptat, pe măsură ce se dezvoltă acțiunea. Astfel, dintr-un bătrân singuratic, Dan redevine eroul de altădată…

...

Baladă cultă

Într-un eseu în care trebuie să demonstrezi apartenența textului la o specie literară trebuie să scoți în evidență trăsăturile operei, care o încadrează în acea categorie, în cazul nostru fiind vorba despre o baladă cultă. Este important să precizezi mai multe caracteristici ale acestei specii literare și să explici în ce măsură se regăsesc acestea în textul lui Alecsandri. 

Exemplu

Balada cultă este o operă epică în versuri, în care sunt relatate întâmplări și fapte deosebite, în cadrul căreia elementele reale se împletesc cu cele fabuloase, iar personajele sunt puse în antiteză. 

Opera „Dan, căpitan de plai” a fost scrisă de către Vasile Alecsandri în versuri, fiind împărțită…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in