Comentariu

Comentariul poeziei Testament de Tudor Arghezi conține cele mai importante informații ale poeziei, structurate în așa fel încât să te ajute să înțelegi mesajul poeziei sau să poți argumenta de ce este considerată o artă poeti…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului trebuie să menționezi curentul literar în care este încadrată opera lui Tudor Arghezi. Această precizare este esențială, deoarece modernismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului. Prin urmare, dacă analizăm poezia „Testament”, observăm că toate elementele compoziționale (tema, titlul, elementele de versificație, limbajul artistic etc.) reflectă viziunea modernistă a lui Arghezi.

Astfel, putem începe cu menționarea faptului că …

...

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Testament” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei, poetul evidențiind încă de la început opinia sa despre rolul poetului în lume, creația fiind darul lăsat cititorilor.

Cu alte cuvinte, titlul anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor acesteia. Concordanța dintre titlul poeziei și versurile acesteia constă în fa…

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Testament”, trebuie să luăm în considerare sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând viziunea argheziană, așa cum însuși titlul volumului o sugerează, observăm că temele poeziilor sunt referitoare la cuvânt, creație, creator, fiind astfel evidențiată condiția scriitorului în lume.

Așadar, în comentariul tău poți preciza acest lucru, întrucât poezia „Testament” tratează această temă și evidențiază rolul artei în univers și menirea poetului în lume…

...

Figuri de stil

Expresivitatea poeziei „Testament” se referă la limbajul pe care îl folosește poetul în poezie. Fiind o specie a genului liric și o artă poetică modernă, tema poeziei este evidențiată prin îmbinarea ingenioasă a cuvintelor și prin utilizarea podoabelor stilistice care se împletesc armonios cu imaginile artistice: vizuale, auditive, olfactive, cuvintele căpătând, astfel, semnificații inedite.

Exemplu

Expresivitatea poeziei este redată în manieră modernă și este susținută de epitete alcătuite din termeni surprinzători: „durere dulce și amară”, „dulcea lui put…

...

Artă poetică (apartenența la specie)

Analizând elementele de compoziție ale poeziei argheziene „Testament” observăm faptul că acestea au anumite trăsături care fac posibilă încadrarea poeziei în linia modernismului. Dacă în introducere este esențial să numim curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este, de asemenea, important să evidențiem amprenta modernismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Utilizarea unui limbaj metaforic surprinzător, profunzimea sentimentelor transmise, caracterul confesiv al discursului liric, transformarea abstractului în concret și inovațiile la nivelul versificației sunt dovezi ale apartenenței textului la modernis…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Pentru a exprima mai ușor mesajul poeziei/ideea poetică, autorul folosește o serie de procedee artistice (epitet, personificare, meta…

...

Relații de opoziție și simetrie

Relațiile de simetrie se referă la dispunerea, în mod similar, a unor cuvinte, sintagme sau chiar secvențe poetice cu scopul de a accentua ideea poetică, iar relațiile de opoziție reprezintă un raport de antiteză între elementele care alcătuiesc discursul liric, rolul lor fiind tot acela de a scoate în evidență ideea poetică.

Exemplu

În poezia „Testament”, de Tudor Arghezi, simetria se realizează p…

...

Motive literare

În operele literare, motivele coincid adesea cu tematicile alese. Motivul literar reprezintă o idee, un simbol sau o imagine a unei opere literare, fiind întotdeauna evidențiat prin intermediul repetiției. El reprezintă o parte esențială a transmiterii mesajului operei. Câteva exemple de motive literare des întâlnite sunt: creația, ploaia, luna, timpu…

...

Estetica urâtului

Conceptul arghezian de „estetică a urâtului” presupune observarea și valorificarea elementelor aparent deranjante, necorespunzătoare din punct de vedere estetic. Poetul a considerat că acestea au un potențial poetic impresionant și profund neexplorat, enunțând conceptul său în opera de față: „Din bube…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in