Artă poetică modernă

Vei găsi suficiente argumente pentru a demonstra că poezia Testament este o artă poetică modernă după ce vei citi acest eseu.

„În primul rând, fiind o artă poetică modernă, cu ajutorul funcției expresive și estetice a limbajului conotativ (cuvintele capătă un sens personal), imaginarul poetic îmbracă realitatea concretă într-o formă artistică specific argheziană. Astfel, se remarcă tema poeziei, care presupune evidențierea rolului artei în univers și menirea poetului în lume. Pentru că acest rol este foarte important, se poate observa asocierea Creatorului cu Dumnezeu, care se folosește de «cuvinte-cărămizi» pentru a da naștere Creației. Deși se pune accentul pe legătura dintre ființă și cuvânt, rolul urmărit de cuvântul poetic este acela de a substitui ființa, pornind de la ideea că așa cum Dumnezeu a creat lumea, la fel poetul va crea un univers liric, folosindu-se de cuvânt. Nicolae Balotă vine în sprijinul acestei afirmații și remarcă faptul că «există o îndoită aventură: a Ființei și a Cuvântului. Poetul e angajat în această aventură ca un cuvântător care năzuiește spre un surplus de ființă în cuvântul său.».

În al doilea rând, structura compoziției înscrie poezia în rândul artelor poetice, poezia Testament fiind alcătuită din șase strofe inegale, compuse din secvențe lirice, prin intermediul cărora poetul își exprimă viziunea despre creație, poezie și cuvânt și evidențiază condiția artistului în lume.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in