Comentariu Bac

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezie nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul psalmului III „Tare sunt singur, Doamne, și pieziș!”, denumeṣte poeziile cu caracter religios și arată starea interioară a poetului, durerea provocată de absența divinității. Concordanţa dintre titlul poeziei şi versurile acesteia este evidentă, titlul anticipând semnificaţiile conţinutului liric.

Exemplu:

Titlul este un punct de plecare în descifrarea întregului mesaj al poeziei. Conform DEX, psalmul este un „imn, cântec (de factură religioasă); poezie (lirică).”. Adaptat în literatură, psalmul este o specie a genului liric, prin intermediul căruia sunt exprimate sentimentele de laudă și smerenie pentru măreția lui Dumnezeu. Întrucât psalmul este un cântec de slavă, dedicat lui Dumnezeu,

....

Rezumat

Cele șapte strofe însoțite de ultimele două versuri finale ale psalmului „Tare sunt singur, Doamne, și pieziș” trebuie analizate, deoarece permit identificarea unor elemente compoziţionale esenţiale în interpretarea poeziei. Ele corespund cu trei secvențe lirice, iar analizându-le vei observa principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparaţia, personificarea etc.) ṣi vei evidenţia semnificaţiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Arghezi.

....

Modernism

Din comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la modernism, poezia fiind ca specie literară un psalm, în care se observă aplicarea tehnicilor moderniste. Astfel, e relevant să precizezi în eseul tău că psalmul III „Tare sunt singur, Doamne, și pieziș!” este  o specie a genului liric, mai exact un psalm ce sintetizează marile probleme ale existenței umane, conturând viziunea modernistă a lui Arghezi.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in