Comentariu pe strofe

Comentariul pe strofe al Psalmului 6 - Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere de Tudor Arghezi a fost structurat sub forma unui rezumat astfel încât să înțelegi semnificația fiecărui vers, iar mai apoi să realizezi eseuri de nota 10 referitoare la această poezie. 

„Din punct de vedere compozițional, poezia e alcătuită din patru strofe. Mesajul psalmului poate fi descifrat prin analizarea versurilor, observând în acest fel că poetul utilizează diverse mijloace de materializare a cuvântului pentru a-și expune viziunea modernistă în operă. Astfel, în această poezie, imaginarul poetic îmbracă realitatea concretă într-o formă artistică specific argheziană. Titlul dovedește caracterul religios al poeziei și faptul că respectă întocmai semnificația psalmului. (...) Fiind încercat de o continuă îndoială, o neliniște, în strofa a treia poetul căută divinitatea în macrocosmos, printre stele și în microcosmos, printre pești: «Ca-n oglindirea unui drum de apă,/ Pari când a fi, pari când că nu mai ești;/ Te-ntrezării în stele, printre pești,/ Ca taurul sălbatec când s-adapă.» Mai mult decât atât, deși caută divinitatea în orice lucru mărunt, efortul este în zadar, căci poetul este chinuit de îndoieli, dezorientat, indecis, ezitant în ceea ce privește existența lui Dumnezeu, având sentimentul zădărniciei. În această privință, Emilia Parpală afirma: «ontologia realității ultime este sugerată, la Tudor Arghezi, prin determinanți negativi și oximoronici» – «Pari când a fi, pari când că nu mai ești.».”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in