Comentariu

Introducere

Învață să scrii un comentariu complex despre poezia Psalmul 6 - Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere de Tudor Arghezi folosindu-te de informațiile de pe această pagină.

În partea introductivă a comentariului trebuie să menţionezi perioada culturală în care este încadrată opera lui Tudor Arghezi. Această precizare este esenţială, deoarece modernismul influenţează viziunea despre lume ṣi creaţie a poetului. Prin urmare, dacă analizăm psalmul VI „Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere”, observăm că toate elementele compoziţionale (tema, limbajul artistic, secvenţele poetice etc.) reflectă orientarea modernistă a lui Arghezi. Astfel, putem începe eseul cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia la modernism, într-o atmosferă specific argheziană, ele având totodată un rol important în transmiterea mesajului poetic.

Exemplu

Psalmul VI „Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere” este o specie a genului liric, ce sintetizează marile probleme ale existenței umane, într-o lume modernă, dar fără prezența lui Dumnezeu. Principalele coordonate ale modernismului au devenit pilonii pe care Arghezi ṣi-a aṣezat opera poetică, temele abordate de poet, precum ṣi viziunea despre lume a acestuia constituind o oglindire a crezului modernist pe care îl îmbrăţiṣează. Viziunea despre lume și viață încadrează poezia în specificul universului liric arghezian.

Tema

Pentru a identifica tema psalmului trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite și atmosfera creată la nivelul poeziei. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică psalmilor arghezieni, pentru că și aceste versuri sugerează aceleași idei: căutarea divinității, nevoia de certitudine, pendularea între credință și răzvrătire. Acest lucru poate fi dedus chiar din versurile poeziei: „Pari când a fi, pari când că nu mai ești”.

De asemenea, în comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la viziunea despre lume și viață a poetului. Principalele coordonate ale modernismului au devenit pilonii pe care Arghezi ṣi-a aṣezat opera poetică, temele abordate de poet, precum ṣi viziunea despre lume a acestuia nefiind decât o oglindire a crezului modernist pe care îl îmbrăţiṣează. În psalmul analizat viziunea poetului lasă loc incertitudinii, existând un gol ce nu va fi umplut atâta timp cât Dumnezeu tace. Prin urmare, stările interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații cuvintelor folosite cu sens conotativ.

Exemplu

Tema poeziei conturează un spațiu al incertitudinii, trist, în care este ilustrată ideea de căutare a divinității. Pe parcursul celor patru catrene, poetul e prins la mijloc: între răzvrătire și supunere, miza poeziei fiind evidențierea stării de dezolare a poetului într-o lume în care Dumnezeu nu e de găsit. Viziunea și tema abordată arată că graţia divină este un element al vieţii religioase, iar fără o credinţă în valori absolute şi permanente, sufletul omenesc se destramă.

În ceea ce privește viziunea despre lume, observăm că pe parcursul celor patru strofe se păstrează aceeași stare de confuzie, incertitudine și indecizie. Utilizând diverse mijloace de materializare a cuvântului, poetul nu face decât să își expună viziunea modernistă în operă, conturând şi corporalizând un univers liric construit din idei. Astfel, sunt exercitate efecte deosebite asupra cititorului, fiind implicat în jocul creat de poet. În psalmul arghezian acest joc are rolul de a transmite nesiguranța, incertitudinea, oscilarea, atitudini care reies și din prezența perechilor de antonime: „zgomot-tăcere”, „a fi-nu ești”, „credință-tăgadă”, „ucid-să-ngenunchi”. De asemenea, ezitarea rezultă și din interogațiile retorice: „ești șoimul meu cel căutat?”, „Să te ucid?”.

În ceea ce privește registrele stilistice, observăm că predomină limbajul popular, în special verbele care dau impresia de oralitate, pentru a sugera capacitatea poetului de a comunica direct cu Dumnezeu: „te drămuiesc”, „să mă mai măsor”, „să urlu”, „să te dobor”. În fond, este cunoscut faptul că una dintre trăsăturile fundamentale ale poeticii argheziene o reprezintă realizarea plastică a imaginilor, prin toate mijloacele și procedeele literare posibile. În sprijinul acestei informații, T. Vianu spunea: „unul din aspectele cele mai izbitoare ale stilului lui Arghezi: exuberanţa lui verbală şi imagistică.”

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezie nu este lipsit de semnificaţie. Astfel, titlul psalmului VI „Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere” denumeṣte poeziile...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in