Comentariu

...

Tema

Pentru a identifica tema psalmului trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite și atmosfera creată la nivelul poeziei. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică psalmilor arghezieni, pentru că și aceste versuri sugerează aceleași idei: căutarea divinității, nevoia de certitudine, pendularea între credință și răzvrătire. Acest lucru poate fi dedus chiar din versurile poeziei: „Pari când a fi, pari când că nu mai ești”.

De asemenea, în comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la viziunea despre lu…

...

Strofe

Cele patru strofe ale psalmului trebuie analizate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând cele patru strofe din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația, personificarea etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Arghezi.

Simbolul este un alt procedeu artistic prezent în textul poetic, acesta presupunând utilizarea numelui unui obiect concret pentru a ascunde o idee abstractă. În acest fel, dai dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea modernistă a poetului.

Exemplu

Din punct de vedere compozițional, poezia e alcătuită din patru strofe. Mesajul psalmului poate fi descifrat prin analizarea versurilor, observând în acest fel că poetul utilizează diverse mijloace de materializare a cuvântului pentru a-și expune viziunea modernis…

...

Apartenența la genul liric

În comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la genul liric, poezia fiind ca specie literară un psalm. Astfel, e relevant să precizezi că psalmul VI „Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere” este o specie a genului liric, mai exact un psalm ce sintetizează marile probleme ale existenței umane, conturând viziunea modernistă a lui Arghezi.

Exemplu

În primul rând, poezia aparține genului liric și este un psalm, ea reflectând principiile moderniste argheziene. Pe parcursul celor patru strofe se regăsesc trimiteri la Dumnezeu, poetul având nevoie de certitudini care să susțină existența…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in