Comentariu literar

Introducere

Introducerea este esențială atunci când scrii un eseu, întrucât este modul prin care atragi atenția profesorului corector asupra faptului că ai un eseu bine structurat și complex. Nu uita ca încă de la început să menționezi câteva date generale despre operă: anul în care a fost publicată, curentul literar căruia îî aparține, numele autorului, dar și câteva cuvinte despre stilul pe care acesta îl abordează.

Exemplu

Poezia „Porunca” a fost scrisă de către Tudor Arghezi și a fost publicată în Revista Fundațiilor Regale, în anul 1944. Poemul face parte din seria numită „Tablouri biblice”, alături de alte patru poezii: „Adam…

...

Tema poeziei

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la tema poemului Porunca, aceasta influențând într-o mare măsură construcția operei. Totodată, este important ca acest aspect să fie precizat, pentru că el concentrează ideea de bază pe care Tudor Arghezi încearcă să o transmită cititorului. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este una specifică…

...

Semnificația titlului

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la titlul poemului, acesta fiind de mare importanță pentru poeziile lui Tudor Arghezi. În cazul acesta, titlul este în strânsă legătură cu ideea pe care încearcă să o transmită autorul prin intermediul poemului, acesta sugerând prima poruncă dată de Dumnezeu lui Adam și Evei.

Exemplu

Titlul dat de către Tudor Arghezi este unul sugestiv, ce anticipează versurile ce vor urma. Format dintr-un substantiv comun, articul…

...

Interpretarea versurilor

Interpretarea versurilor din Porunca te va ajuta să delimitezi și să înțelegi cum au fost construite secvențele lirice ale poemului. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziţionale esenţiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând strofele din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparaţia, personificarea etc.) ṣi vei evidenţia semnificaţiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Arghezi.

Exemplu de interpretare a versurilor pentru Porunca

Poezia este structurată în trei secvențe lirice. Prima secvență, în care autorul realizează descrierea raiului, este formată din primele trei strofe. Cea de-a doua secvență cuprinde mare parte din ultima strofă, cu excepția ultimelor două versuri și transmite mesajul lui Dumnezeu,…

...

Figuri de stil

Cu ajutorul procedeelor artistice folosite de autor în poezia „Porunca”, vom identifica mai ușor sentimentele și gândurile eului liric. Este important să precizezi faptul că poemul modernist se încadrează în tiparul poeziilor moderniste atât prin construcție, cât și prin figurile de stil utilizate de către autor. Cu alte cuvinte, poezia este un text expresiv datorită podoabelor stilistice și a cuvintelor folosite cu …

...

Motive literare

Motivele sunt cele care captează esența operei și care transmit cititorului ideile autorului. În acest caz este important să precizezi că motivele sunt în principal de inspirație biblică și reflectă viziunea modernistă a poetului. 

Exemplu

Un prim motiv ce îl regăsim în poezia „Porunca” este cel al raiului, el fiind unul biblic, prin intermediul căruia este setat un cadru idilic. Autorul prezintă acest motiv dintr-o perspectivă inedită, specifică pentru curentul modernist în care se încadrează poemul. Astfel raiul este ilustrat ca fiind un loc neasemuit de frumos, localizat în mijlocul naturii, unde abundă…

...

Eul liric

Eul liric reprezintă o modalitate prin care autorul își transmite ideile și sentimentele către cititor. De obicei, eul liric poate fi identificat prin anumite mărci lexico-gramaticale, cum sunt verbele și pronumele …

...

Elemente de prozodie

Prezentând elementele de prozodie, ne vom referi la modul în care este construită poezia, la muzicalitatea discursului liric și la succesiunea silabelor într-un vers. Printre elementele de prozodie se…

...

Text ficțional

Eseul tău trebuie să dezvolte conceptele specifice textelor ficționale. Este important să precizezi care sunt acestea și cum se regăsesc în versurile poeziei. Argumentând că poezia „Porunca” este un text ficțional, dai dovada înţelegerii unor concepte operaţionale importante, realizând conexiuni cu viziunea poetului.

Exemplu

Textul ficțional are caracter subiectiv, fiind o reprezentare a imaginației scriitorului. Textul ficțional are caracter expresiv, iar autorul se folosește de mijloace stilistice pentru a-și transmite mesajul, realizat pentru a emoționa cititorul. 

Putem afirma că poezia „Porunca” est…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in