Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Pedeapsa”, avem de-a face cu tema consecinței încălcării poruncilor divine, la care suntem condamnați cu toții, în urma neascultării de care au dat dovadă cei dintâi …

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Este ideal dacă reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

Poezia „Pedeapsa” se compune din șapte strofe, dintre care șase sunt catrene, ultima fiind un distih (strofă compusă din două versuri). Numărul strofelor nu este ales întâmplător, cifra șapte fiind considerată ca fiind purtătoare a unei puternice încărcături spirituale, metafizice.
[...]
Prima strofă se deschide cu naivitat…

...

Apartenența la genul liric

Pentru a motiva apartenența unei anumite opere literare la genul liric, trebuie să fii bine familiarizat cu trăsăturile acestui gen literar. O operă literară devine operă lirică dacă întrunește o serie de condiții, după cum urmează: pe parcursul acesteia, poetul î…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in