Comentariu

...

Tema

Tema reprezintă un aspect important al eseului deoarece ea sugerează viziunea poetică a autorului. Vom identifica tema pornind de la mesajul transmis prin versurile poeziei și de la motivele literare prezente în acestea.

Exemplu

Poezia „Nu mai zăresc” abordează tema trecerii timpului care este sugerată prin motive precum călătorul, poteca, secunda, răscru…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor reprezintă partea cea mai amplă a comentariului. Aici vom prezenta felul în care noi receptăm opera lirică. Ne vom referi la semnificațiile versurilor, ale figurilor de stil și ale imaginilor artistice prin care sunt transmise ideile, gândurile și sentimentele eului liric.

Exemplu

Poezia debutează cu reluarea titlului în primul vers. Acest aspect subliniază rememorarea și meditația la timpul trecut care reprezintă și pretextul poeziei. Interogația retorică „Poteca merge încă mult?” exprimă aceeași stare meditativă a eului liric. „Poteca” metaforizează viața, timpul care se scurge permanent. Al doilea distih invocă un …

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Trăsăturile limbajului poetic sunt caracteristicile de limbaj care conferă unicitate poetului și operei sale. Tudor Arghezi s-a remarcat în literatura română prin inovațiile de la nivelul limbajului artistic introduse în lirica modernistă. În acest paragraf vom surprinde profunzimea expresivă a poetulu…

...

Figuri de stil

În „Nu mai zăresc”, Tudor Arghezi se oprește asupra problemei destinului poetului și a obstacolelor pe care acesta le întâlnește pe parcurs. Pentru…

...

Motive literare

Poezia „Nu mai zăresc” cuprinde o serie de motive literare aflate în strânsă legătură cu tema condiției umane și cu cea a artistului (implicit, a…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in