Comentariu

...

Tema

Pentru a putea identifica tema unei poezii trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, imaginarul poetic, motivele literare, dar și viziunea despre lume a poetului. Fiecare autor se încadrează într-un anumit curent literar, temele și motivele abordate în opera sa fiind specifice curentului la care se raportează. 

Exemplu

Poezia „Într-un lac” descrie reflectarea imaginii lunii în apa lacului, astfel încât tema principală este natura. Simbol al cunoașterii, al adevărului, lumina este un element semnificativ în text, în timp ce apa …

...

Interpretarea versurilor

Pentru o interpretare corectă a versurilor unei poezii, trebuie să se țină cont de structura textului, precum și de simbolurile centrale în jurul cărora se construiește universul poetic. Tema operei are și ea o importanță deosebită, întrucât imaginile artistice și figurile de stil sunt create și alese astfel încât să evidențieze tematica aleasă.

Exemplu

Arghezi alege să împartă opera de față în trei strofe, prima dintre ele fixând cadrul natural descris în text: „Într-un lac alb de lumina/ A ieșit o lună plină”. Următoarele versuri conțin o întrebare pusă de eul liric mirat și aflat în căutarea unor răspunsuri: „Ce mai caută și lun…

...

Curent literar

Atunci când argumentăm apartenența unui text la un curent literar vom ține cont, în primul rând, de trăsăturile specifice acestuia. Apoi, ne vom îndrepta atenția către particularitățile de construcție ale textului, alături de temele și motivele abordate. De un real ajutor este să ne informăm despre autorul textului, precum și despre perioada istorică în care a fost scris textul, pentru a putea identifica anumite aspecte specifice fiecărui curent literar.

Exemplu

Tudor Arghezi este un poet asociat curentului modernist. Acest curent literar influențează vizibil viziunea despre lume și creație a poetului. Principalele coordonate ale modernismului au devenit bazele construcției operei argheziene, pr…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in