Comentariu pe strofe

Ai nevoie de ajutor pentru a înțelege semnificația versurilor poeziei Inscripție pe un portret de Tudor Arghezi? Acest eseu conține interpretarea fiecărei strofe, detalii despre semnificația titlului sau tema poeziei, dar și informații legate de imaginile vizuale și figurile de stil pe care autorul le folosește pentru a da expresivitate textului. 

„Cea de-a doua strofă prezintă atitudinea eului liric, pus față în față cu dezamăgirea survenită în urma limitării umane în atingerea absolutului, fie el în artă sau iubire. Ființa umană este condamnată la a fi «Rămasă-n legănare şi pustiu», asemenea unei iedere. Din perspectiva unei poezii de dragoste, strofa a doua descrie suferința provocată de iubirea resimțită într-un univers perceput superficial. De asemenea, strofa a doua descrie goliciunea lăsată în urmă de această superficialitate, în cadrul căreia primează materialul.Aceasta se situează într-o lume ce nu poate transcende realitatea «petei», a cărei existență este mereu susceptibilă: «Ai bănuit că platoşa-i pătată,/ Pe care odihniseşi, cu rachiu».

Strofa a treia este dedicată, asemenea celei ce o precedă, unei entități separate, fie ea iubita sau creația artistică: «Făptură vrăjitoare şi duioasă!».”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in