Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Inscripție pe un portret” este important să menționezi apartenența acesteia la un anumit curent literar. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale despre autor, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia „Inscripție pe un portret”, de Tudor Arghezi, a fost publicată pentru prima oară în volumul de debut „Cuvint…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Inscripție pe un portret”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema a…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Inscripție pe un portret”, avem de-a face cu teme interconectate, ce reliefează viziunea complexă despre lume și viață a lui Arghezi.

Exemplu

În „Inscripție pe un portret”, tema poate fi relația dintre artist …

...

Semnificația versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei Inscripție pe un portret dedicând o atenție sporită structurii acesteia, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare.

Nu uita să argumentezi interpretările tale asupra semnificației versurilor folosind exemple întâlnite în text!

Exemp…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Arghezi în versurile poeziei „Inscripție pe un portret” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor …

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâi singular, verbe la persoana întâi singular, adresare directă prin pronume și verb la persoana a doua singular, cazul vocativ, mărci lexico-gramaticale specifice (frecvența verbelor și a …

...

Operă lirică

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Inscripție pe un portret” la genul liric, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestui gen literar: autorul exprimă în mod direct propriile gânduri, idei și sentimente cu ajutorul prezenței eului liric, care, la rândul său, își face simțită prezența în text prin mărci lexico-gramaticale. Modul principal de expunere într-un text liric este fie monologul liric (adresat sau nu), fie descrierea. O operă lirică nu prezintă…

...

Elemente de prozodie

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima,…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Inscripție pe un portret” poți apela fie la o opinie a unui critic literar, fie la reluarea unor…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in