Lock

Particularități ale textului poetic modern

Lock

Curentul modernist este o direcție literară care presupune sincronizarea literaturii cu noile descoperiri în domeniul artei, al științei, precum și cel al orientărilor filosofice și religioase. Scopul final este propunerea unei poezii caracterizate de un spirit inovator, nonconformist. În poezia „Flori de mucigai”, scrisă de Tudor Arghezi și publicată în anul 1931 în cel de-al doilea volum de poezii al autorului, se regăsesc numeroase elemente moderniste.

Tema operei încadrează poezia în categoria artelor poetice, deoarece face referire la munca depusă de către artist (în acest caz, de către poet) de-a lungul procesului creativ. Arta poetică este o specie caracteristică modernismului în literatură. Conform lui Arghezi, creația artistică nu se sprijină, de cele mai multe ori, pe elemente (sentimente, idei, perspective, experiențe) plăcute sau frumoase. Rolul poetului, însă, este acela de a transforma aceste „flori de mucigai” în artă, moment în care ele dobândesc sens.

Unul dintre cele mai vizibile elemente moderniste în lirica argheziană este reprezentat de estetica urâtului. Sintagma „flori de mucigai” ilustrează acest concept prin asocierea oximoronică a florilor (frumoase, colorate, plăcut mirositoare, iz...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in