Elemente de structură, compoziție și limbaj

Poezia „Flori de mucigai”, de Tudor Arghezi deschide volumul care poartă același nume și surprinde prin elementele de compoziție ingenios mânuite de poet. Întrucât poetul era preocupat de noutatea limbajului, de renovarea liricii românești, de perfecțiunea stilistică, observăm că aceste trăsături ale liricii moderne sunt aplicate și în această poezie. În fond, poetul însuși mărturisea: „Întâia gravă preocupare, după ce ai învățat să te îndoiești de ceea ce scrii, este să cauți perfecțiunea, pe care n-ai s-o ajungi niciodată, dar pe care ai să o urmărești cât îți durează firul”.

Tema poeziei evidențiază frământările și zbuciumul eului poetic în urma efortului creator, consecințele și dificultățile condiției de artist. Emoția estetică este produsă chiar dacă predomină cuvintele aspre, care îmbracă ideile poetice cu ajutorul unui lexic colțuros. Arghezi demonstrează prin aceste versuri că frumusețea poeziei nu constă în folosirea unui limbaj delicat sau a unei teme nobile.

Titlul poeziei este un oximoron, alcătuit dintr-un simbol al frumosului, substantivul „Flori”, așezat lângă un simbol al degradării – „mucigai”. Întrucât volumul din care face parte poezia este consecința perioadei de detenție la care a fost supus poetul, semnificația titlului poate fi următoarea: florile reprezintă frumusețea sufletului celui care e condamnat pentru o anumită vină să trăiască într-un mediu degradant. Urâtul are rolul de a evidenția imperfecțiunea vieții, care face parte din existența umană. În fond, „Arghezi este preocupat în «Flori de mucigai» de frumusețe, nu de urâțenie. […] Frumusețea n-a dispărut, dar a «mucegăit», tragedia fiind mai mare decât în cazul anulării”. (Mircea Scarlat)

În...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in