Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Ex libris”, avem de-a face cu o artă poetică, astfel încât procesul de creație și relația scriitorului cu rodul creației sale reprezintă cele două teme principale. 

Exemplu

Fiind o artă poetică, „Ex libris” tratează tema destinului creator și a produsului finit în relație cu procesul de creație. Odată finisată și disponibilă pentru cititori, opera va dobândi noi înțelesuri, îmbogățindu-se astfel cu sensuri neaștept…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Nu uita că, în cazul poeziei „Ex libris” ai de-a face cu patru strofe egale ca lungime. Îți recomandăm să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu

Poezia „Ex libris” este formată din patru strofe a câte patru versuri fiecare (catrene). Prima strofă debutează cu o adresare directă a eului liric către carte, simbolul trudei artistului și al cunoașterii uni…

...

Apartenența la modernism

În argumentarea apartenenței poeziei „Ex libris” la modernism, trebuie să ai în vedere trăsăturile principale ale acestui curent literar. De asemenea, este ideal să plasezi această apartenență în propriul său context, și anume să menționezi faptul că modernismul reprezintă un curent în arta și literatura secolului al XX-lea. Acesta se caracterizează prin negarea tradiției și impunerea unor noi principii de creație.

Exemplu

Modernismul reprezintă un curent în arta și literatura secolului al XX-lea. Acesta se caracterizează prin negarea tradiției și impunerea unor noi principii de creație, fiind un curent inovator prin definiție.

Trăsăturile principale ale modernismului sunt: renunțarea la clișee, tehnica ingambamentului, precum și cultivarea principiului…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in