Lock

Comentariu literar

Lock

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Cuvânt” este important să menționezi volumul din care face parte și anul publicării acestuia. De asemenea, aici poți menționa temele abordate, rolul poeziei de artă poetică și particularitățile discursului liric arghezian.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

Tudor Arghezi este unul dintre cei mai faimoși poeți români, dar și unul dintre cei mai controversați, datorită discursului său liric neobișnuit, chiar sfidător prin nerespectarea canoanelor literare ale vremii. Stilul său a intrigat literații vremii și…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menționezi informații referitoare la tema poeziei. Fiind plasată la începutul volumului, poezia joacă și un rol de prefață, de introducere; poți menționa și acest fapt. În poezia „Cuvânt” autorul tratează tema rolului pe care și-l dorește pentru poezia sa, explorând de asemenea limitele limbajului liric. Poți menționa și faptul că poezia este o artă poetică, însă nu insista prea mult asupra acestui aspect, deoarece există o secțiune aparte a comentariului dedicată acestuia.

Exemplu

Poezia „Cuvânt” deschide…

...

Semnificația titlului

În orice comentariu, explicația semnificației titlului operei este o secțiune, nu neapărat lungă, cât importantă. Merită să stărui asupra explicației titlului deoarece, cel mai adesea, el este o cheie în interpretarea versurilor pe care le încoronează. În cazul de față, titlul este unul simplu însă plin de resurse, deoarece poartă mai multe încărcături simbol…

...

Secvențe poetice

Poezia Cuvânt este structurată în patru părți, iar fiecare parte îi corespunde unei secvențe. Așadar, poți prezenta secvențele poetice ale operei ghidându-te după aceste patru strofe: 1) descrierea instrumentarului liric, 2) exprimarea manifestă a intenției principale a eului liric referitoare la poezia sa, 3) enumerarea elementelor pe care eul și-a propus să le includă în poezie, și în cele din urmă, 4) dezamăgirea sa, recunoașterea eșecului.

Exemplu de explicare a secvențelor poetice din Cuvânt

Poezia „Cuvânt” este alcătuită din patru strofe, fiecare strofă reprezentând o secvență aparte.

Prima secvență are rolul de a lega o relație de comunicare între eul liric și cititorul căruia i se adresează în mod direct, dar și rolul de a descrie intențiile, instrumentele lirice, sursele de inspirație și dinamica procesului de creație al eului. În tonul tipic arghezian, jucăuș dar și deosebit de serios, eul liric își exprimă intenția generoasă de a-i face un cadou cititorului, un cadou modest, însă, așa cum deducem din versurile „O carte pentru buzunar/ O carte mică, o cărticică”. Urmează enumerarea instrumentelor pe ca…

...

Figuri de stil

Figurile de stil joacă un rol deosebit de important în poezie, deoarece ele transmit gândurile, ideile și sentimentele autorului, de aceea prezentarea lor și interpretarea acestora este necesară într-un ghid de comentariu. În această poezie întâlnim în mare parte metafore, epitete și enumerații. 

Exemplu

Stilul lui Tudor Arghezi se remarcă prin prezența unor metafore și epitete neobișnuite, construite după o estetică proprie. Epitetul „carte mică”, epitetul multiplu „micșorata, subțiata și nepipăita viață” și diminutivul „cărticică” minimalizează totul, reduc la cele mai mici dimensiuni chiar și elemente de o importanță deosebită precum viața și opera. Epitetul „nimicul nepipăit”, însă, exprimă în mod paradoxal o ambiție enormă, și anume aceea de a cuprinde în versuri ceva original, ceva încă necunoscut.

Metaforele „țandără de curcubeie”, „scamă de zare”, „drojdii de rouă”, „parfumul umbrei”, „pulberi de fum” sunt rezultatul unor asocieri neobișnuite de cuvinte, de substantive din sfere dife…

...

Eul liric

În elaborarea comentariului tău este important să prezinți și mărcile eului liric, deoarece este importantă perspectiva din care sunt prezentate imaginile artistice. În acest caz, prezența eului liric se face simțită prin mărcile lexico-gramaticale specifice, stările și gândurile sale fiind transmise cititorului în mod direct.

Exemplu

În poezia „Cu…

...

Elemente de prozodie

Aspectele ce țin de forma poeziei trebuie și ele incluse într-un comentariu. În acest caz, poezia este structurată în trei strofe inegale ca număr de versuri și un ultim monostih, are rimă împerecheată și măsură variabilă.

Exemplu

Poezia „Cuvânt” este struct…

...

Specia literară

Apartenența operei „Cuvânt” la specia meditației este simplu de demonstrat, deoarece temele abordate de poezie se încadrează în paleta de teme mari, grandioase, precum rolul poeziei în lume, al relației dintre poezie și viață și al procesului de creație. Tonul poeziei este unul meditativ, eul liric privind în trecut spre procesul de creație ce a dus la apariția volumului de poezii din care face parte și „Cuvânt”, dar și spre modul în care poetul prelucrează realitatea în general.

Exemplu

Opera „Cuvânt” este o poezie ce poate fi încadrată în specia medi…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in