Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Creion” este important să menționezi apartenența acesteia la un anumit curent literar. Sunt mereu binevenite în cadrul introducerii niște date generale despre autor, precum și data publicării.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

Poezia „Creion” este scrisă de către Tudor Arghezi, face parte din volumul „Cuvinte potrivite”, apărut în anul 1927, și se încadrează în curentul modernist. Modernismul este un curent literar…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Creion”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poeziei și tema acesteia. Cuvântul ce formează titlul poeziei este important și trebuie ana…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Creion”, ” este vorba despre o meditație asupra modului în care poetul își privește iubita. 

Exemplu

Tema poeziei evidențiază o confesiune, mai exact, părerea poetului cu privire la trăsăturile iubitei, trăsăturile acesteia fiind schițate gingaș. Poezia „Creion” are toate trăsăturile pent…

...

Rezumat pe scurt (secvențe poetice)

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii acesteia, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă (ori secvență poetică). Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

În prima strofă poetul reușește dea atribute deosebite ființei iubite cu ajutorul personificării, iubita fiind comparată cu natura, ochii acesteia sugerând misterul ființei umane: „ochii lor ca lacul/ În care se-oglindesc/ Azurul și copacul”. Sentimentele, ideile, convingerile eului creator sunt exprimate în mod direct. Astfel, spre deosebire de genul epic, în cadrul căruia ideile autorului sunt transmise cu ajutorul personajelor și al acțiunii, genul liric are în vedere exprimarea nemijlocită a trăirilor i…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Tudor Arghezi în versurile poeziei „Creion” se distinge în literatura română, fiind folosit într-o manieră plastică. Poezia „Creion” este ea însăși o metaforă, sistemul de gândire arghezian fiind evidențiat prin viziunea pe care poetul o adoptă, preocuparea pentru adorarea ființei iubite, zbuciumul interior și oscilarea între bucuria chemării iubitei și nehotărâre…

...

Eul liric

În cadrul oricărui eseu dedicat unei opere lirice trebuie să demonstrezi prezența eului liric. Mărcile eului liric pot fi, după cum urmează: pronume la persoana întâi singular, verbe la persoana întâi singular, adresare directă prin pronume și verbe la persoana a doua singular, cazul vocativ, mărci lexico-gramaticale specifice…

...

Modernism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Creion” la curentul literar modernist, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. După ce te-ai familiarizat bine cu trăsăturile curentului modernist, aplică aceste cunoștințe în lucrarea analizată și nu uita să exemplifici cu pasaje din text!

Exemplu

În primul rând, poezia are la bază principalele coordonate ale modernismului interbelic, fiind un material ce aparține genului liric. Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare în care ideile, emoțiile, sentimentele sunt exprimate în mod direct de către eul creator. Subiectivismul domină textele lirice, prezența eului liric fiind nemijlocită. Acest lucru este observabil și în textul nostru, subiectivitatea fiind evidențiată prin mărcile eului liric, acestea din urmă dovedind prezența eului la nivel textual. Elementele care demonstrează implicarea afectivă a eului sunt: verbele și formele pronominale la persoana I și a II-a: „tăi”; „mi-s”; „ta”; „să-mi fie”.

În al doilea rând, tema poeziei este modernistă, fii…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmul.

Exemplu

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură) sunt specifice poeziilor, ele conferind muzicalitate. Cu toate acestea, poezia modernă dinamitează aceste norme prozodice, cultivând grupajele asimetrice de versuri, rimă diferită sau măsură inegală. Tendințele de a inova, de a sparge tiparele…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in