Totalitarism și democrație în secolul XX

Cerință Bac 2013 Sesiunea iunie-iulie

La bacul din 2013, Subiectul al III-lea a vizat tema totalitarismului și democrației în Europa și România și redactarea unui eseu pe această temă.

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre totalitarism şi democrație în Europa şi în România secolului al XX-lea, având în vedere: 

  • precizarea unei ideologii totalitare din Europa şi menționarea unei caracteristici a acesteia;
  • menționarea unei cauze a instaurării regimului totalitar în România; - prezentarea unei practici politice totalitare din România în perioada stalinismului sau a național-comunismului;
  • menționarea a două fapte istorice desfăşurate de România în cadrul „Războiului rece”;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaț…

...

Eseu despre totalitarism şi democrație în Europa şi în România secolului al XX-lea

În continuare vei putea citi eseul nostru despre totalitarism și democrație atât în Europa în general cât și în România în particular în secolul al XX-lea. Astfel, vei putea afla mai multe despre totalitarism și democrație.

Secolul al XX-lea se caracterizează în plan european prin afirmarea principiilor democratice şi apariţia regimurilor totalitare, care vor avea o puternică influenţă în dezvoltarea ulterioară a statelor estice si centrale ale Europei de-a lungul veacului. Regimurile internaţionale îşi fac loc în Europa după Primul Război Mondial, când state nemulţumite vor acţiona în consecință. Astfel, Germania este nemulţumită de Tratatul de la Versailles pe care îl consideră un dictat pentru naţiunea germană. Italia, deşi se afla de partea învingătorilor, considera că a pierdut pacea. 

O ideologie totalitară din Europa este cea co…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in