Ideologii şi practici politice (1918-1965)

Cerință Bac 2020 | Testul de antrenament 3

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ideologii şi practici politice din Europa și România în perioada 1918-1965, având în vedere: 

  • menţionarea a două ideologii totalitare din Europa Occidentală, din perioada 1918-1939, și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre acestea;
  • precizarea unei Constituții adoptate în România între anii 1930-1940 și prezentarea unei caracteristici a acesteia;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice din Europa de Est în perioada 1945-1965 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu …

...

Eseu despre ideologii şi practici politice din Europa și România în perioada 1918-1965

Regimurile politice totalitare au apărut în secolul XX și au fost de două tipuri: regimuri de extremă stângă (comuniste) și de extremă dreaptă (fasciste). Regimurile de extremă stângă au avut ca ideologie marxismul, pe care l-au interpretat abuziv. Regimurile de extremă dreaptă au avut ca ideologie naționalismul extremist care promova dragostea față de propriul popor și ura față de alte naționalități.

Două ideologii totalitare din Europa Occidentală, din perioada 1918-1939, sunt fascismul și nazismul.  

Italienii au fost nemulțumiți de tratatele de pace de la Paris de după Primul Război Mondial deoarece nu au primit anumite teritorii din fostul Imperiu Austro-Ungar, pe care …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in