Biografie

Mentor al societății ideologice și culturale „Junimea”, apărută în 1863 la Iași, a cărei activitate se oglindea în revista „Convorbiri literare”, apărută în 1867, Titu Maiorescu este criticul literar, esteticianul, omul de cultură și omul politic care a imprimat literaturii o nouă direcție, fiind adeptul următoarelor trăsături, considerate definitorii pentru junimism: spiritul critic, spiritul filozofic, gustul pentru clasic și academic, spiritul oratoric și ironia.

Autor de volume critice, deci fiind primul nostru critic literar, îndrumător cultural și literar al epocii, Maiorescu scrie nenumărate studii despre limbă, literatură și cultură, fiind totodată și aprig susținător al unor idei filozofice antice sau mai târzii, apărute mai ales în filozofia germană (Aristotel, Hegel, Kant și Schopenhauer), dar și a unor idei estetice. De aceea este considerat cel mai important reprezentant al „direcției noi” în cultura și literatura română.

Printre cele mai importante studii ale sale se regăsesc:

Despre scrierea limbei române” (1866), unde luptă împotriva curentului latinist și a etimologismului susținut de pașoptiști, el pledând pentru scrierea cuvintelor în conformitate cu pronunția lor, limba română fiind o limbă fonetică. D...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in