Teza Română clasa 9 semestrul 1

Dacă te pregătești pentru susținerea tezei din semestrul 1 al clasei a 9-a, pe această pagină vei găsi o listă cu lecțiile care trebuiesc învățate și o serie de comentarii redactate de profesorii noștri de limba română.

Aceste materiale sunt complexe, dar sunt redactate într-un limbaj accesibil elevilor de clasa a 9-a. Citește și vei fi pregătit pentru teza la limba română, clasa a 9-a, semestrul 1!

Materiale ajutătoare | Teză Română clasa 9 Sem 1

Lecții | Teză Română clasa 9 Sem 1

 1. Ficțiunea literară

  1. Joc și joacă / Adolescența

   1. studierea unui text liric (genul liric, trăsături, eul liric, teme, motive, limbaj poetic)

   2. studierea unui text epic (epocă, curent literar, teme, motive, tema și viziunea despre lume, construcția subiectului, caracterizarea personajelor, natator)

  2. Familia / Școala

   1. studierea unui roman (epocă, curent literar, temă, construcţia subiectului, construcţia personajelor, narator)

   2. studierea unei nuvele / schițe / povestiri (epocă, curent literar, temă, construcţia subiectului, construcţia personajelor, narator)

 

 1. Ficțiune și realitate

  1. Joc și joacă / Adolescența

   1. studierea unui text nonficţional (lectura textului, idei principale, tema)

   2. textul argumentativ

  2. Familia / Școala

   1. studierea unui text nonficțional memorialistic (tema, structura, ficțiunea și realitatea, memorialistica)

 

 1. Literatura și alte arte

  1. Joc și joacă / Adolescența

   1. literatura și  spectacolul de operă, sincretismul artelor, limbaj  literar – limbaj muzical

   2. raportul text – sunet: concepte specifice domeniului muzical preluate de literatura (eufonie, cezură, polifonie, contrapunct)

   3. eseul nestructurat

   4. eseul structurat

  2. Familia / Școala

   1. eseul nestructurat

   2. raportul text- imagine (concepte specifice cinematografiei)

   3. limbaj  literar - limbaj cinematografic

   4. ecranizarea unui roman

   5. literatura și cinematografia

 

 1. Limbă și comunicare

  1. derivarea cu sufixe și prefixe

  2. schimbarea categoriei gramaticale

  3. relații semantice: sinonimia, antonimia, polisemia, omonimia

  4. erori semantice

  5. pleonasmul

  6. oralitatea: rolul elementelor arhaice și regionale în interpretarea mesajelor scrise și orale

  7. interpretarea sensului cuvintelor în context

  8. cunoașterea sensului corect al cuvintelor

  9. factori care perturbă receptarea mesajelor orale

  10. anacolutul.

Intră pe pagina Română și vei găsi și alte eseuri și materiale ajutătoare pentru a obține o notă cât mai mare la teză română clasa 9, sem 1.