Teza la Matematică Clasa 9 Semestrul 2

Știm că matematica este considerată a fi o materie dificilă din cauza complexității sale, dar cu toate acestea trebuie învățată pas cu pas, lecție de lecție, pentru a obține o notă mare la teza la matematică, clasa a 9-a, din semestrul 2.

Profesorii noștri de matematică îți vor pregăti o listă cu toate posibilele subiecte și 4 modele de Teză la Mate, în funcție de profilul urmat, pentru a te ajuta să te pregătești cât mai bine pentru teza din acest semestru. 

Update: Subiectele pentru tezele din semestrul al II-lea vor fi concepute doar din ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020.

Te sfătuim să accesezi și aceste câteva ghiduri sau pagini din ghiduri care conțin atât noțiuni teoretice, cât și multe exerciții rezolvate, pe care, dacă vei încerca să le rezolvi singur, îți garantăm că vei obține o notă mai bună la teza din acest semestru:

Lista de mai jos conține noțiunile studiate la Matematică în clasa a 9-a, în al doilea semestru, până la Teză.

Teza la matematică clasa 9 semestrul 2  | Conținuturi

Pentru toate profilele: matematică - informatică (M1), științele naturii (M2), tehnologic (M3) și pedagogic (M4) avem următoarele conținuturi:

ALGEBRĂ 

 1. Funcții: lecturi grafice
  1. Interpretarea grafică a unor ecuaţii de forma f(x)=g(x).
  2. Proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie, paritate (simetria graficului față de axa Oy), imparitate (simetria graficului față de origine), periodicitate, compunerea funcțiilor.
  3. Exemple pe funcții numerice.
 2. Funcția de gradul I
  1. Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}f(x)=ax+b, unde a, b sunt numere reale.
  2. Intersecţia graficului cu axele de coordonate. Ecuaţia f(x) = 0.
  3. Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei.
  4. Monotonia funcţiei de gradul 1.
  5. Semnul funcţiei de grad 1.
  6. Inecuaţii studiate pe \mathbb{R} de forma ax+b\leq 0 (\geq ,<,>), unde a, b sunt numere reale.
  7. Rezolvarea sistemelor de două ecuații cu două necunoscute.
  8. Poziţia relativǎ a douǎ drepte.
 3. Funcția de gradul al II-lea
  1. Reprezentarea graficǎ a funcţiei f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}, f(x)=ax^2+bx+c, unde a, b, c sunt numere reale.
  2. Intersecţia graficului cu axele de coordonate.
  3. Ecuaţia f(x)=0.
  4. Simetria faţa de drepte de forma m (m este număr real).
  5. Relaţiile lui Viète.
  6. Rezolvarea sistemelor de forma \left\{\begin{matrix} x+y = s\\ xy=p \end{matrix}\right., cu s, p numere reale.
 4. Intepretarea geometrică a proprietăților algebrice ale funcției de gradul II
  1. Monotonie; punct de extrem (vârful parabolei), interpretare geometricǎ.
  2. Semnul funcţiei de gradul doi. Poziţia parabolei faţǎ de axa Ox.
  3. Inecuaţii de forma ax^2+bx+c\geq 0 (\leq ,<,>), cu a, b, c numere reale și a diferit de zero. Interpretare geometricǎ.
  4. Poziţia relativǎ a unei drepte faţǎ de o parabolǎ.
  5. Rezolvarea sistemelor de forma \left\{\begin{matrix} mx+n=y\\ ax^2+bx+c=y \end{matrix}\right., cu m, n, a, b, c numere reale. Interpretare geometrică.

GEOMETRIE

 1. Formule trigonometrice
  1. Cercul trigonometric.
  2. Definirea funcţiilor trigonometrice: sin, cos, tg și ctg.
  3. Reducerea la primul cadran.
  4. Formule trigonometrice: sin(a + b), sin(a−b), cos(a+b), cos(a − b), sin2a, cos2a.
  5. Modalitǎţi de a calcula lungimea unui segment şi a mǎsurii unui unghi.
  6. Teorema sinusurilor și teorema cosinusului.
 2. Aplicații ale trigonometriei în geometrie
  1. Rezolvarea triunghiurilor oarecare.
  2. Rezolvarea triunghiului dreptunghic.

Dacă îți dorești să îți recapitulezi doar noțiunile teorerice necesare pentru pregătirea ta pentru teza la matematică pentru semestrul 2, atunci accesează Memorator matematică clasa a IX-a.