Teza la Istorie clasa 12 semestrul 2

Poți consulta cu încredere materialele noastre pentru a te pregăti din timp pentru teza la istorie din clasa a 12-a, semestrul 2

Teza la Istorie clasa 12 semestrul 2 | Noțiuni de aprofundat

 Pentru clasa a 12-a, planificara calendaristică pentru teza la istorie pe semestrul 2 cuprinde următoarele capitole și lecții:

 • Statul și politica
  • Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
  • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)
  • Redefinirea rolurilor statului de la primul război mondial până la planul Schumann. Situaţia României
  • România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste
 • Relațiile internaționale
  • Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile Modernităţii
  • România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX
  • România în perioada „războiului rece”
 • Religia și viața religioasă
  • Biserica şi scoala în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii. Construcţie ecleziastică şi implicare laică

De asemenea, pentru o mai bună pregătire pentru evaluarea semestrială la istorie din clasa a 12-a, sem. 2, la istorie poți consulta următoarele materiale:

Notă: Pentru anul școlar 2019 - 2020, subiectele pentru tezele din semestrul al II-lea au fost concepute doar din ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020.