Teza la Geografie

Dacă faci parte din elevii care au ales să susțină teza la Geografie și dorești să obții o notă bună la teză, dar și să îți verifici cunoștințele pentru Bac atunci citește cu încredere materiale noastre.

Profesorii noștri pregătesc acum posibilele subiecte ale tezei la Geografie și materiale pentru Geografie pe care le vor publica în curând. Până atunci, îți punem la dispoziție exemple de nota 10 ale rezolvărilor examenelor de Bac pe care le poți găsi la următorul link.

De asemenea îți recomandăm următoarele materiale:

Citește mai jos care sunt, pe scurt, subiectele pentru teza la Geografie din primul semestru.

Update Noiembrie 2020: Tezele școlare nu se mai susțin anul acesta școlar (2020-2021), a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Acestea vor fi înlocuite cu evaluarea sumativă..

Subiecte teză Geografie

 

Clasa a IX-a

 

Universul şi sistemul solar

Evoluţia Universului şi a Terrei

Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice

Coordonatele geografice

Reprezentări cartografice

Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local

Reprezentările cartografice şi societatea omenească

Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică

Unităţile majore ale reliefului terestru

Agenţi, procese şi forme de relief

Tipuri şi unităţi de relief

Analiza şi interpretarea reliefului

Relieful şi societatea omenească

Relieful orizontului local

Aplicaţii practice în orizontul local

Clasa a X-a

 

Statele şi grupările regionale de state

Evoluţia în timp a hărţii politice

Principalele probleme actuale de geografie politică

Geografia populaţiei

Dinamica populaţiei

Bilanţul natural al populaţiei

Mobilitatea teritorială a populaţiei

Bilanţul total al populaţiei

Evoluţia numerică a populaţiei

Tipuri de medii de viaţă

Răspândirea geografică a populaţiei

Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii)

Populaţia, protecţia mediului în-conjurător şi dezvoltarea durabilă

Geografia aşezărilor umane

Habitatul uman: definire şi componente

Urbanizarea

Dinamica urbană şi explozia urbană

Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti

Forme de aglomerare umană

Metropole - megalopolisuri

Peisaje rurale

 

Clasa a XI-a

 

Mediul înconjurător

 

Mediul înconjurător – aspecte generale

Modificări recente ale mediului terestru

Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate

Tipurile de medii geografice

Tipurile de peisaje geografice

Hazarde naturale şi antropice

Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului

Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului

Managementul mediului înconjurător

 

Clasa a XII-a

 

Spaţiul românesc şi spaţiul european

Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei şi ale României

relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief);

clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică); harta sinoptică a Europei şi a României;

hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră;

învelişul biopedogeografic;

resursele naturale (ale Europei și ale României).

Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României:

harta politică a Europei; România ca stat al Europei;

populaţia şi caracteristicile ei geodemografice;

sistemul de oraşe al Europei; analiza geografică a unor oraşe (patru oraşe europene, oraşul Bucureşti şi două oraşe din România); 

activităţile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european şi în România);

sisteme de transport.