Teza la Biologie clasa 9 semestrul 2

Vei susține teza la Biologie în sem 2 clasa a 9-a? Profesorii noștri de Biologie îți pun la dispoziție o listă cu acele capitole de biologie vegetală pe care trebuie să te axezi în studiul pentru teza din semestrul 2.

Poți consulta următoarele materiale pentru a te asigura că vei obține o notă foarte bună la testarea semestrială sem 2 clasa a 9-a la biologie vegetală:

Semestrul 2, clasa 9 | Teză Biologie

 • Ereditatea şi variabilitatea lumii vii

   

  • Recombinarea genetică

  • Ereditatea extracromozomială

  • Determinismul cromozomal al sexelor

  • Influenţa mediului asupra eredităţii.

  • Genetica umană: Metode de cercetare

  • Cariotipul uman normal

  • Boli ereditare (clasificare, exemple). 

  • Sfaturi genetice. Diagnoza prenatală

  • Ingineria genetică şi biotehnologii: sinteza artificială de gene şi transferul interspecific; clonare

 • Diversitatea lumii vii
  • Noţiuni introductive. Virusuri. 

  • Regnul Monera: arhebacterii, eubacterii, cianobacterii

  • Regnul Protista: sarcodine, ciliofore, zoomastigine, sporozoare, alge unicelulare,euglene, oomicete

  • Regnul Fungi: zigomicete, ascomicete, bazidiomicete. Licheni

  • Regnul Plante: Alge pluricelulare; Briofite: hepatice, briate; Pteridofite: licopodiate, equisetate, filicate

  • Regnul Plante: Gimnosperme:conifere

  • Regnul Plante: Angiosperme dicotiledonate şi monocotiledonate

  • Regnul Animale: Sporozoare. Celenterate: hidrozoare, scifozoare, antozoare.

  • Regnul Animale: Platelminţi (trematode, cestode); Nematelminţi (nematode); Anelide (oligochete, hirudinee)

  • Regnul Animale: Moluşte: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode.

 

Exerciții Teză Biologie Vegetală | Clasa 9 sem 2