Teza la Biologie clasa 12 semestrul 2

Teza la biologie în clasa a 12-a, semestrul 2, va reprezenta ultima verificare a cunoștințelor de Anatomie umană și genetică înainte de examenul de Bac. Pentru a te ajuta să obții nota dorită, profesorii noștri de Biologie îți pun la dispoziție o listă cu subiectele (principalele capitole și lecții) pe care trebuie să le cunoști în sem 2 la Biologie și un manual complex de Anatomie.

În manualul nostru vei găsi explicarea celor mai importante concepte de Anatomie umană, genetică (moleculară și umană) și ecologie, definiții, imagini și exerciții. Astfel, în cadrul pregătirii pentru teza din semestrul 2 clasa a 12-a la Anatomie vei putea exersa și aprofunda anumite noțiuni care te vor ajuta la examenul de Bacalaureat din Anatomie.

Update: Subiectele pentru tezele din semestrul al II-lea vor fi concepute doar din ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020.

Subiecte pentru Teză | Semestrul 2 

 1. Diversitatea genetică

  1. Genetica raselor umane

 

 1. Genetica umană: Mutageneza şi teratogeneza

   

  1. Mutaţiile: clasificare, factori mutageni (recapitulare)

  2. Anomalii numerice şi cromozomiale    
  3. Mutaţii genice (Boli ereditare)

  4. Analiză de cariotip (Lucrare practică)
  5. Fenotipul cancerului, agenţii carcinogeni

  6. Genetica cancerului: protooncogene, oncogene, antioncogene
 2. Imunogenetica

  1. Antigene, alergeni, anticorpi

  2. Implicaţii ale imunogeneticii în transplantul de organe, interferonul

 3. Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica umană
  1. Principiile bioeticii. Sfatul genetic

  2. Diagnosticul prenatal

  3. Fertilizarea in vitro; clonarea terapeutică, terapia genică

 4. Ecologie umană: Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităţi de investigare
  1. Particularităţi ale biotopului şi ale biocenozei ecosistemului antropizat

  2. Particularităţi ale fluxului de materie şi energie

  3. Determinarea structurii trofice în ecosistemele antropizate: lanţuri, reţele, piramide trofice (Lucrare practică)

  4. Relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate

  5. Investigarea ecosistemelor antropizate: tehnici şi metode (Lucrare practică)

  6. Analiza factorilor abiotici (Lucrare practică)

 5. Structura şi dinamica populaţiilor umane
  1. Migraţia, rata natalităţii, rata mortalităţii, rata morbidităţii, structura pe vârste şi pe sexe. Speranţa de viaţă, explozia demografică 

  2. Analize statistice ale structurii şi dinamicii populaţiilor (Lucrare practică)

 6. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale
  1. Degradarea habitatelor, introducerea de noi specii

  2. Supraexploatarea resurselor biologice, urbanizare, industrializare

  3. Deteriorarea mediului prin poluare fizică, chimică, biologică 

  4. Evidenţierea impactului antropic asupra ecosistemelor (proiecte de mediu, portofolii, studii de caz)