Lock

Test de antrenament 5 Tehnologic

Lock

Subiectul I

1. Calculați termenul al cincilea al unei progresii geometrice (b_n)_{n\geq 1}, în care b_1=3 și b_2=-6.

Rezolvare:

\begin{align*} q&=\dfrac{b_2}{b_1}&\\ &=\dfrac{-6}{3}&\\ &=-2&\\ b_5&=b_1\cdot q^{5-1}&\\ &=3\cdot (-2)^4&\\ &=3\cdot 16&\\ &=48.& \end{align*}

2. Se consideră x_1 și x_2 soluțiile ecuației 2x^2-6x+1=0. Arătați că x_1+x_2-6x_1x_2=0.

Rezolvare:

2x^2-6x+1=0\Rightarrow a=2, b=-6, c=1

Metoda I: Relațiile lui Viete

\begin{align*} & x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{-6}{2}=3 &\\ & x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2} & \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow x_1+x_2-6x_1x_2&=3-6\cdot \dfrac{1}{2}&\\ &=3-3&\\ &=0.& \end{align*}

Metoda II: Determinăm soluțiile ecuației 2x^2-6x+1=0.

\begin{align*} \Delta&=b^2-4ac&\\ &=(-6)^2-4\cdot 2\cdot 1&\\ &=36-8&\\ &=28& \end{align*}

\begin{align*} x_1&=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}&\\ &=\dfrac{-(-6)-\sqrt{28}}{2\cdot 2}&\\ &=\dfrac{6-2\sqrt{7}}{4}&\\ &=\dfrac{3-\sqrt{7}}{2}& \end{align*}

\begin{align*} x_1&=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}&\\ &=\dfrac{-(-6)+\sqrt{28}}{2\cdot 2}&\\ &=\dfrac{6+2\sqrt{7}}{4}&\\ &=\dfrac{3+\sqrt{7}}{2}& \end{align*}

\begin{align*} x_1&+x_2-6x_1x_2=\dfrac{3-\sqrt{7}}{2}+\dfrac{3+\sqrt{7}}{2}-6\cdot \dfrac{3-\sqrt{7}}{2}\cdot \dfrac{3+\sqrt{7}}{2}&\\ &=\dfrac{3-\sqrt{7}+3+\sqrt{7}}{2}-3\cdot \dfrac{3^2-(\sqrt{7})^2}{2}&\\ &=\dfrac{6}{2}-3\cdot \dfrac{9-7}{2}&\\ &=3-3\cdot \dfrac{2}{2}&\\ &=3-3\cdot 1&\\ &=3-3&\\ &=0.& \end{align*}

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2+\sqrt[3]{27x+8}=1.

Rezolvare:

\begin{align*} & 2+\sqrt[3]{27x+8}=1 &\\ \Leftrightarrow \ & \sqrt[3]{27x+8}=1-2 &\\ \Leftrightarrow \ & \sqrt[3]{27x+8}=-1\ \Big|^3 &\\ \Leftrightarrow \ & \left(\sqrt[3]{27x+8}\right)^3=(-1)^3 &\\ \Leftrightarrow \ & 27x+8=-1 &\\ \Leftrightarrow \ & 27x=-1-8 &\\ \Leftrightarrow \ & 27x=-9 &\\ \Leftrightarrow \ & x=-\dfrac{9}{27} &\\ \Leftrightarrow \ & x=-\dfrac{1}{3}\in\mathbb{R}. & \end{align*}

4. După o scumpire cu 15\%, un produs costă 92 de lei. Determinați prețul produsului înainte de scumpire.

Rezolvare:

Notăm cu x prețul obiectului.

\begin{align*} & x+\dfrac{15}{100}x=92\ \Big|\cdot 100 &\\ \Leftrightarrow \ & 100x+15x=9200 &\\ \Leftrightarrow \ & 115x=9200 &\\ \Leftrightarrow \ & x=9200:115 &\\ \Leftrightarrow \ & x=80\ \text{de lei} & \end{align*}

Verificare:

\dfrac{15}{100}\cdot 80=12

\Rightarrow 80+12=92.

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-3,0) și B(9,a), unde a este număr real. Determinați numerele reale a pentru care distanța dintre punctele A și B este egală cu 13.

Rezolvare:

\begin{align*} & AB=13 &\\ \Leftrightarrow \ & \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}=13\ \Big|^2 &\\ \Leftrightarrow \ & (9-(-3))^2+(a-0)^2=169 &\\ \Leftrightarrow \ & (9+3)^2+a^2=169 &\\ \Leftrightarrow \ & 12^2+a^2=169 &\\ \Leftrightarrow \ & 144+a^2=169 &\\ \Leftrightarrow \ & a^2=169-144 &\\ \Leftrightarrow \ & a^2=25 &\\ \Leftrightarrow \ & a=\pm\sqrt{25} &\\ \Leftrightarrow \ & a=\pm 5. & \end{align*}

6. Se consideră triunghiul ABC cu AB=AC=14 și unghiul B de măsură egală cu 75^{\circ}. Determinați aria triunghiului ABC.

Rezolvare:

AB=AC=14\ \Rightarrow \ \triangle ABC - isoscel

m(\sphericalangle B)=75^{\circ}\ \Rightarrow \ m(\sphericalangle C)=75^{\circ}

\begin{align*} \Rightarrow m(\sphericalangle A)&=180^{\circ}-m(\sphericalangle B)-m(\sphericalangle C)&\\ &=180^{\circ}-75^{\circ}-75^{\circ}&\\ &=180^{\circ}-150^{\circ}&\\ &=30^{\circ}& \end{align*}

\begin{align*} \mathcal{A}_{\triangle ABC}&=\dfrac{AB\cdot AC\cdot \sin A}{2}&\\ &=\dfrac{14\cdot 14\cdot \sin 30^{\circ}}{2}&\\ &=7\cdot 14\cdot \dfrac{1}{2}&\\ &=7\cdot 7&\\ &=49.& \end{align*}

Subiectul al II-lea

1. Se consideră matricele I_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} și A(x)=\begin{pmatrix} x & x-2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, unde x este număr real.

a) Arătați că \det(A(1))=3
b) Determinați numărul real x pentru care A(x)\cdot A(1)=3\left( A(x)-I_2 \right).
c) Arătați că \det\left( xA(x)-A(x^2) \right)\geq 0, pentru orice număr real x.

Rezolvare:

a) Calculăm A(1).

A(1)=\begin{pmatrix} 1 & 1-2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}

Calculăm \det(A(1)).

\begin{align*} \det(A(1))&=\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}&\\ &=1\cdot 2-1\cdot (-1)&\\ &=2+1&\\ &=3.& \end{align*}

b) ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in