Lock

Test de antrenament 1 Tehnologic

Lock

Subiectul I

1. Calculați rația progresiei aritmetice (a_n)_{n\geq 1} în care a_3=7 și a_7=15.

Rezolvare:

Metoda I

\begin{align*} & \begin{cases} a_3=a_1+2r\\ a_7=a_1+6r \end{cases} &\\ \Leftrightarrow\ & \begin{cases} a_1+2r=7\ |\ \cdot(-1)\\ a_1+6r=15 \end{cases} &\\ \Leftrightarrow \ &\begin{cases} -a_1-2r=-7\\ a_1+6r=15 \end{cases}& \end{align*}

Adunăm cele două relații și obținem

\begin{align*} &-2r+6r=-7+15&\\ \Leftrightarrow\ & 4r=8\ |\ :4 &\\ \Leftrightarrow\ & r=2 & \end{align*}

Metoda II

\begin{align*} a_7&=a_6+r &\\ &=a_5+2r&\\ &=a_4+3r&\\ &=a_3+4r& \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow\ & 15=7+4r &\\ \Leftrightarrow\ & 4r=15-7 &\\ \Leftrightarrow\ & 4r=8\ |\ :4 &\\ \Leftrightarrow\ & r=2. & \end{align*}

2. Se consideră funcția f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=3x-4. Determinați valorile reale ale lui x pentru care f(x)\geq 2f(1)+4.

Rezolvare:

Calculăm f(1).

\begin{align*} f(1)&=3\cdot 1-5&\\ &=3-5&\\ &=-2& \end{align*}

Atunci:

\begin{align*} & f(x)\geq 2f(1)+4 &\\ \Leftrightarrow\ & 3x-5\geq 2\cdot (-2)+4 &\\ \Leftrightarrow\ & 3x-5\geq -4+4 &\\ \Leftrightarrow\ & 3x-5\geq 0 &\\ \Leftrightarrow\ & 3x\geq 0+5 &\\ \Leftrightarrow\ & 3x\geq 5 &\\ \Leftrightarrow\ & x\geq \dfrac{5}{3} &\\ \Leftrightarrow\ & x\in \left[\dfrac{5}{3},+\infty\right). & \end{align*}

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 81^x=3.

Rezolvare:

\begin{align*} & 81^x=3 &\\ \Leftrightarrow\ & (3^4)^x=3 &\\ \Leftrightarrow\ & 3^{4x}=3^1 &\\ \Leftrightarrow\ & 4x=1 &\\ \Leftrightarrow\ & x=\dfrac{1}{4}. & \end{align*}

4. Calculați \dfrac{A_6^2}{P_3}.

Rezolvare:

Calculăm P_3 și A_6^2.

\begin{align*} P_3&=3!&\\ &=1\cdot 2\cdot 3&\\ &=6 & \end{align*}

\begin{align*} A_6^2&=\dfrac{6!}{(6-2)!}&\\ &=\dfrac{6!}{4!}&\\ &=\dfrac{4!\cdot 5\cdot 6}{4!}&\\ &=5\cdot 6&\\ &=30& \end{align*}

Atunci:

\begin{align*} \dfrac{A_6^2}{P_3}&=\dfrac{30}{6}=5.& \end{align*}

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(0,3), B(0,-5) și C(4,-1). Arătați că triunghiul ABC este dreptunghic isoscel.

Rezolvare:

Calculăm AB, BC și AC folosind formula distanței dintre două puncte.

\begin{align*} AB&=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}&\\ &=\sqrt{(0-0)^2+(-5-3)^2}&\\ &=\sqrt{0^2+(-8)^2}&\\ &=\sqrt{0+64}&\\ &=\sqrt{64}&\\ &=8& \end{align*}

\begin{align*} BC&=\sqrt{(x_C-x_B)^2+(y_C-y_B)^2}&\\ &=\sqrt{(4-0)^2+(-1-(-5))^2}&\\ &=\sqrt{4^2+4^2}&\\ &=\sqrt{2\cdot 4^2}&\\ &=4\sqrt{2}& \end{align*}

\begin{align*} AC&=\sqrt{(x_C-x_A)^2+(y_C-y_A)^2}&\\ &=\sqrt{(4-0)^2+(-1-3)^2}&\\ &=\sqrt{4^2+(-4)^2}&\\ &=\sqrt{4^2+4^2}&\\ &=\sqrt{2\cdot 4^2}&\\ &=4\sqrt{2}& \end{align*}

Cum BC=AC=4\sqrt{2}, avem că triunghiul ABC este isoscel. 

Verificăm reciproca teoremei lui Pitagora.

\begin{align*} & AB^2=BC^2+AC^2 &\\ \Leftrightarrow\ & 8^2=(4\sqrt{2})^2+(4\sqrt{2})^2 &\\ \Leftrightarrow\ & 64=32+32 &\\ \Leftrightarrow\ & 64=64\ \text{(A)} & \end{align*}

Rezultă că triunghiul ABC este dreptunghic în C.

Cum triunghiul ABC este și isoscel, obținem că triunghiul ABC este dreptunghic isoscel.

6. Arătați că \dfrac{\text{tg}\ 60^\circ}{\text{ctg}\ 30^\circ\cdot \cos 45^\circ}=\sqrt{2}.

Rezolvare:

\begin{align*} \dfrac{\text{tg}\ 60^\circ}{\text{ctg}\ 30^\circ\cdot \cos 45^\circ}&=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}}&\\ &=\dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}&\\ &=\dfrac{2}{\sqrt{2}}&\\ &=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}}&\\ &=\dfrac{2\sqrt{2}}{2}&\\ &=\sqrt{2}.& \end{align*}

Subiectul al II-lea

1. Se consideră matricele A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} și I_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.

a) Arătați că \det A=-1
b) Demonstrați că A\cdot A=I_2.
c) Determinați matricea X\in\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) astfel Încât AX-I_2=2021A.

Rezolvare:

a) Calculăm \det A.

\begin{align*} \det A&=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix}&\\ &=2\cdot (-2)-(-3)\cdot 1&\\ &=-4+3&\\ &=-1.& \end{align*}

b) Calculăm A\cdot A.

\begin{align*} A\cdot A&= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}\cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}&\\ &=\begin{pmatrix} 2\cdot 2+1\cdot (-3) & 2\cdot 1 + 1\cdot (-2)\\ (-3)\cdot 2+(-2)\cdot (-3) & -3\cdot 1 + (-2)\cdot (-2) \end{pmatrix}&\\ &=\begin{pmatrix} 4-3 & 2-2 \\ -6+6 & -3+4 \end{pmatrix}&\\ &=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}&\\ &=I_2.& \end{align*}

c) La punctul b) am arătat că A\cdot A=I_2. Rezultă că A^{-1}=A. Atu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in