Lock

2021

Lock

În această secțiune vei găsi rezolvările problemelor de matematică de la teste de antrenament propuse în anul 2021 pentru o mai bună pregătire a examenului de Bacalaureat.

Structura subiectelor este următoarea:

Test de antrenament 1 Mate-Info

 • Subiectul I: 6 probleme cu mulțimi de numere reale, coordonatele vârfului parabolei asociate unei funcții de gradul al doilea, ecuații cu radicali, numărul submulțimilor unei mulțimi, elemente de geometrie și elemente de trigonometrie;
 • Subiectul al II-lea: o problemă de algebră de clasa a XI-a cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, înmulțirea a două matrice de ordinul 3, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă de algebră de clasa a XII-a cu lege de compoziție și operații în legea de compoziție dată;
 • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică de clasa a XI-a cu funcții derivabile (calculul derivatei de ordinul I a unei funcții, stabilirea monotoniei unei funcții cu ajutorul semnului derivatei I, determinarea ecuației asimptotei orizontale la graficul unei funcții) și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu calculul unor integrale definite.

Test de antrenament 2 Mate-Info

 • Subiectul I: 6 probleme de clasele a IX-a și a X-a cu numere complexe, funcții de gradul al doilea, ecuații logaritmice, probabilități, elemente de geometrie, formule trigonometrice
 • Subiectul al II-lea: o problemă de algebră de clasa a XI-a cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, înmulțirea matricelor, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă de algebră de clasa a XII-a cu lege de compoziție definită în clasa resturilor modulo 6 și operații cu aceasta
 • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică de clasa a XI-a cu funcții derivabile (calculul derivatei I a unei funcții, determinarea ecuației tangentei la graficul unei funcții, calculul unei limite de funcții) și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu calculul unor integrale definite.

Test de antrenament 3 Mate-Info

 • Subiectul I: probleme cu operații numere complexe, numărul rădăcinilor unei ecuații de gradul al doilea, rezolvarea unei ecuații logaritmice, calculul unei probabilități, calculul ariei unui triunghi dacă se cunosc coordonatele vârfurilor acestuia și o expresie în care intervin formule trigonometrice și evaluarea expresiei respective într-un punct
 • Subiectul al II-lea: o problemă cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, adunarea și înmulțirea matricelor de ordinul 3, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă cu o lege de compoziție definită pe mulțimea numerelor reale (aplicarea legii de compoziție asupra unor numere reale, demonstrarea comutativițății legii de compoziție și demonstrarea unei inegalități în care intervine legea de compoziție)
 • Subiectul al III-lea: o problemă cu funcții derivabile (calculul derivatei de ordinul I a unei funcții, determinarea intervalelor de monotonie ale funcției, demonstrarea unei inegalități pe baza tabelului de variație) și o problemă cu calculul unor integrale definite.

Test de antrenament 1 Tehnologic

 • Subiectul I: 6 probleme de clasele a IX-a și a X-a cu progresii aritmetice, funcții de gradul I, ecuații exponențiale, aranjamente și permutări, elemente de geometrie și elemente de trigonometrie
 • Subiectul al II-lea:  o problemă de algebră de clasa a XI-a cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 2, înmulțirea a două matrice, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă de algebră de clasa a XII-a cu lege de compoziție și operații cu aceasta
 • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică cu funcții derivabile, limite de funcții și studiul monotoniei unei funcții cu ajutorul derivatei I a acesteia și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu integrale definite.

Test de antrenament 5 Tehnologic

 • Subiectul I: progresii geometrice, relațiile lui Viete pentru ecuații de gradul al doilea, ecuații cu radicali, elemente de matematici financiare, distanta dintre două puncte, aria unui triunghi
 • Subiectul al II-lea: o problemă de algebră de clasa XI-a cu matrice și determinanți de ordinul II și o problemă de algebră de clasa a XII-a cu legi de compoziție și operații cu legi de compoziție
 • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică de clasa a XI-a cu funcții derivabile și aplicații ale derivatei (studiul monotoniei unei funcții, determinarea pantei tangentei la graficul unei funcții) și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu primitive și integrale definite.

Test de antrenament 4 Științe ale naturii

 • Subiectul I: probleme cu suma primilor temeni într-o progresie aritmetică, ecuații de gradul II, rezolvarea unei ecuații cu radicali, aranjamente și combinări, vectori coliniari, determinarea măsurii unui unghi într-un triunghi folosind formula ariei
 • Subiectul al II-lea:  o problemă de algebră de clasa a XI-a cu matrice, operații cu matrice, determinanți și o problemă de algebră de clasa a XII-a  cu legi de compoziție și operații și proprietăți ale acestora
 • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică de clasa a XI-a cu funcții derivabile (verificarea continuității unei funcții, verificarea condiției de convexitate, determinarea pantei tangentei la graficul unei funcții într-un punct) și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu primitive și integrale definite.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in