Lock

Test de antrenament 1 Mate-Info

Lock

Subiectul I

1. Arătați că numărul a=(4+3i)^2+(3-4i)^2 este natural, unde i^2=-1.

Rezolvare:

\begin{align*} a&=(4+3i)^2+(3-4i)^2&\\ &=4^2+2\cdot 4\cdot 3i+(3i)^2+3^2-2\cdot 3\cdot 4i+(4i)^2 &\\ &=16+24i+9\cdot (-1)+9-24i+16\cdot (-1)&\\ &=16-9+9-16&\\ &=0\in\mathbb{N}. \end{align*}

2. Determinați cel mai mare număr întreg m pentru care soluțiile ecuației x^2-11x+m=0 sunt numere reale.
Rezolvare:

Dacă ecuația are soluții reale, atunci \Delta\geq 0. Obținem:

\begin{align*} & (-11)^2-4\cdot 1\cdot m\geq 0&\\ \Leftrightarrow & 121-4m\geq 0 &\\ \Leftrightarrow & 4m\leq 121 &\\ \Leftrightarrow & m\leq \dfrac{121}{4}. & \end{align*}

Cum \left[\dfrac{121}{4}\right]=30, rezultă că cel mai mare număr m\in\mathbb{Z} pentru care ecuația are soluții reale este m=30.

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \log_7(7x)+\log_x 7=3.

Rezolvare:

Condiții de existență pentru logaritmi sunt 0">, x\ne 1. Atunci:

\begin{align*} & \log_7(7x)+\log_x 7=3 &\\ \Leftrightarrow & \log_7 7+\log_7 x+\dfrac{\log_7 7}{\log_7 x}=3 &\\ \Leftrightarrow & 1+\log_7 x+\dfrac{1}{\log_7 x}-3=0 &\\ \Leftrightarrow & \log_7 x+\dfrac{1}{\log_7 x}-2=0. & \end{align*}

Notăm \log_7 x=y. Ecuația devine:

\begin{align*} &y+\dfrac{1}{y}-2=0\ \Big|\cdot y&\\ \Leftrightarrow &y^2-2y+1=0&\\ \Leftrightarrow &(y-1)^2=0&\\ \Leftrightarrow &y-1=0&\\ \Leftrightarrow &y=0+1&\\ \Leftrightarrow &y=1& \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow &\log_7 x=1&\\ \Leftrightarrow &\log_7 x=\log_7 7&\\ \Leftrightarrow &x=7.& \end{align*}

4. Determinați numărul de elemente ale unei mulțimi, știind că aceasta are exact 45 de submulțimi cu două elemente. 

Rezolvare:

Numărul submulțimilor cu două elemente ale unei mulțimi având n elemente este C_n^2. Atunci avem

\begin{align*} & C_n^2=45 &\\ \Leftrightarrow & \dfrac{n!}{2!(n-2)!}=45 &\\ \Leftrightarrow & \dfrac{(n-2)!\cdot (n-1)\cdot n}{2\cdot (n-2)!}=45\ \Big|\cdot 2 &\\ \Leftrightarrow & (n-1)n=45\cdot 2 &\\ \Leftrightarrow &(n-1)n=90&\\ \Leftrightarrow &n=10& \end{align*}

Verificare: 9\cdot 10=90.

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,-2), B(-4,4) și C(-4,0). Calculați aria triunghiului ABC
Rezolvare:
Metoda I: Fo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in