Lock

2020

Lock

În această secțiune vei găsi rezolvările problemelor de matematică de la câteva dintre testele de antrenament propuse în 2020 pentru examenul de Bacalaureat.

Structura subiectelor este următoarea:

Test de antrenament 1 Mate-Info

  • Subiectul I: operații cu numere complexe, soluțiile unei ecuații de gradul al doilea, ecuații logaritmice, numărul submulțimilor unei mulțimi, aria unui triunghi dacă se cunosc coordonatele carteziene ale vârfurilor, ecuații trigonometrice
  • Subiectul al II-lea: o problemă de algebră cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, înmulțirea a două matrice, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă cu o lege de compoziție și operații cu aceasta
  • Subiectul al III-lea: o problemă cu funcții derivabile (calculul derivatei I ale unei funcții, ecuația tangentei la graficul unei funcții, limite de funcții) și o problemă cu integrale definite.

Test de antrenament 2 Mate-Info

  • Subiectul I: numere complexe, funcții de gradul al doilea, ecuații logaritmice, probabilități, elemente de geometrie și trigonometrie
  • Subiectul al II-lea: o problemă de algebră de clasa a XI-a cu matrice de ordinul 3, operații cu matrice de ordinul 3 (înmulțirea matricelor) și determinanți de ordinul 3 și o problemă de algebră de clasa a XII-a cu legi de compoziție și operații și studierea proprietăților legii de compoziție
  • Subiectul al III-lea: o problemă de analiză matematică de clasa a XI-a cu limite de funcții, calculul derivatei I a unei funcții și determinarea asimptotei orizontale a funcției date și o problemă de analiză matematică de clasa a XII-a cu integrale definite și un șir având termenul general exprimat cu ajutorul unei integrale definite.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in