Testul 9

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „La „Sburătorul” lui E. Lovinescu” de . Peltz.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la  textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței dăduse viață. 6 puncte

2. Menționează titlurile a două reviste literare, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează atitudinea lui I. Peltz față de Liviu Rebreanu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care tinerii scriitori băteau la ușa lui E. Lovinescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o caracteristică a literaturii lui Ion Minulescu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. În text, secvența „dăduse viață” are sensul de …

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „Pe-ascuns” de Virgil Carianopol, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia lui Virgil Carianopol este vorba despre dorința …

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu sau lui Camil Petrescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Poți opta pentru oricare dintre textele narative ale lui Camil Petrescu însă noi îți recomandăm:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a personajului într-un text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu sau lui Camil Petrescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;
– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, 
incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți opta pentru oricare dintre textele narative ale lui Camil Petrescu însă noi îți recomandăm:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in