Testul 8

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Istoria literaturii române. Compendiu” de George Călinescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței în toată puterea. 6 puncte

2. Menționează denumirea localității în care V. Alecsandri își petrece iernile, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează una dintre pasiunile lui V. Alecsandri, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care V. Alecsandri preferă să privească munții din interiorul castelului Peleș. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modalitatea prin care V. Alecsandri v…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Idolul și Ion Anapoda” de George Mihail-Zamfirescu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din piesa lui George Mihail-Zamfirescu, intitulată „Idolul și Ion Anapoda”, indicațiile scenice au roluri multiple. În primul rând, ele servesc pentru a stabili atmosfera și cadrul de desfășurare a acțiunii. Astfel, notațiile autorului cuprind detalii legate de modul în care trebuie decorată scena („Un ceasornic de edificiu undeva, în apropier…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in