Testul 7

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Amintiri” de Șerban Cioculescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței în vremea aceea. 6 puncte

2. Menționează denumirea străzii unde și-a petrecut copilăria autorul, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează în ce constă meritul institutorului Nicolae Petrescu în formarea lui Șerban Cioculescu, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Șerban Cioculescu era pe punctul de a rata examenul. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Șerban Cioculescu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „în vremea aceea” este acela…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 0 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul din textul „Chira Chiralina” de Panait Istrati. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Chira Chiralina”, de Panait Istrati, Stavru este caracterizat atât în mod direct, cât și în mod indirect. Caracterizarea directă a personajului este realizată de autor, care-l numește „flecar”, termen care desemnează o persoană vorbăreață, căreia îi face plăcere să discute chestiuni lipsite de importanță („trecea drept un fle…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). 

Răspuns:

Poți alege orice poezie scrisă de George Bacovia sau Tudor Arghezi, însă noi îți recomandăm următoarele texte:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege orice text poetic scris de Lucian Blaga, însă noi îți recomandăm poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in