Testul 5

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „25 de ani cu E. Lovinescu” de Virgiliu Monda.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței din când în când. 6 puncte

2. Menționează vârsta pe care o are E. Lovinescu în momentul întâlnirii sale cu Virgiliu Monda, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o trăsătură fizică prin care E. Lovinescu se impune în fața elevilor săi, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Virgiliu Monda nu se simte confortabil la orele de limba latină. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, modul în care predă limba latină E. Lovinescu, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „din când în când” este acela de „ocazional”, „câteodată”, „uneori”.

2. Când l-a întâlnit pentru prima dată pe autorul textului, Eugen Lovinescu avea vârsta de treizeci și cinci de ani.

3. În ciuda vârstei sale tinere, Eugen Lovinescu avea părul alb și un bust masiv, ceea ce contribuia la prezența lui dominatoare în sala de clasă: „Domina clasa cu masivitatea bustului său, cu venerabilitatea părului alb;”.

4. Virgiliu Monda nu se simțea confortabil la orele de latină din cauză că modul de predare al profesorului era imprevizibil și, uneori, stresant. În text, el relatează cum Lovinescu „deschidea la nimereală cartea cu textul latin și punea pe un elev să citească …

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul din textul „Adam și Eva” de Liviu Rebreanu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din „Adam și Eva”, de Liviu Rebreanu, perspectiva narativă este obiectivă. Așadar, narațiunea se realizează la persoana a treia, de către un narator omniprezent și neimplicat în evenim…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text dramatic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului dramatic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două scene relevante pentru tema textului dramatic studiat;

– analiza a două componente de structură și/sau de limbaj, semnificative pentru textul dramatic ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.). 

Răspuns:

Poți alege oricare text dramatic, însă noi îți recomandăm „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales prin două scene comentate;

– analiza a două componente de structură și/sau de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, modalități de caracterizare, notațiile autorului,
registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.).

Răspuns:

Poți opta pentru orice text dramatic studiat, însă recomandarea noastră este „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in