Testul 4

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Povestind despre atunci” de Monica Pillat și Barbu Cioculescu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței din când în când. 6 puncte

2. Menționează anul nașterii lui Barbu Cioculescu, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează atitudinea lui Barbu Cioculescu față de Ion Barbu, în momentul revederii, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care Tudor Arghezi se supără pe tatăl lui Barbu Cioculescu. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Ion Barbu, așa cum reiese din ultimul paragraf. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „din când în când” este acela de „periodic”,…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu. 10 puncte

Răspuns:

În fragmentul extras din piesa de teatru „Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu, notațiile autorului au rolul de a stabili decorul scenic…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text poetic scris de George Bacovia, însă printre cele mai reprezentative se numără:

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unei text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de 
prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text poetic aparținând lui Lucian Blaga, însă noi îți recomandăm poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in