Testul 3

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „Jean Bart” de Ion Creangă.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la  textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței la locul lui. 6 puncte

2. Menționează două elemente vestimentare prin care se distinge Ion Creangă, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează o pasiune a învățătorului Ion Creangă, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care învățătorul le povestește elevilor snoave și pilde. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Ion Creangă, așa cum reiese din ultimele două paragrafe. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „la locul lui” este acela…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a personajului, identificate în fragmentul din textul „Dinu Natului” de Ion Agârbiceanu. 10 puncte

Răspuns:

Personajul din textul lui Ion Agârbiceanu este caracterizat atât în mod direct, cât și în mod indirect. Caracterizarea directă este realizată de către autor și alte personaje. Astfel, autorul realizează un portret fizic al lui Dinu, care „avea un cap mare, pe care-l purta tuns până la…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un  curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: 
titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text poetic scris de către Mihai Eminescu, însă noi îți recomandăm să optezi pentru poezia Luceafărul sau poezia Floare albastră.

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

– analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Răspuns:

Poți opta pentru oricare dintre textele poetice scrise de către Tudor Arghezi sau Ion Barbu, însă noi îți recomandăm să alegi una dintre următoarele poezii:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in