Testul 2

Subiectul I (Real și Uman)

Citește fragmentul din textul „La Capul Podului – La început de veac...” de Emil Marinescu,  în vol. Portrete și siluete din lumea operei.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței cât ai clipi din ochi. 6 puncte

2. Menționează vechea denumire a Pieței Victoriei, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează modul în care era marcat sfârșitul de an școlar în copilăria autorului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică motivul pentru care autorul a început să facă sport. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, imaginea iernii păstrate în memoria autorului, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

1. Sensul din text al secvenței „cât ai clipi din ochi” este acela…

...

Subiectul II (Real și Uman)

Comentează textul „În parc” de Șt. O. Iosif, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În poezia „În parc”, Ștefan Octavian Iosif abordează tema dragostei, precum și pe cea a timpului, care curge neîncet…

...

Subiectul III

Real

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text narativ scris de Mihail Sadoveanu, însă noi considerăm că unul dintre cele mai reprezentative texte studiate la școală este: Baltagul.

De asemenea, poți opta și pentru Hanu Ancuței.

Uman

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a personajului într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale,
incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Poți alege oricare text narativ scris de Mihail Sadoveanu, însă noi considerăm că unul dintre cele mai reprezentative texte studiate la școală este: Baltagul

De asemenea, poți opta și pentru Hanu Ancuței…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in